Bir aracın yıllık iki adet vergisi(MTV),diğer bir ifadeyle pulu olur.

Biri Ocak ayı,diğeri temmuz ayı.Bu pullar bulunduğu ayın 30’una kadar ödenmezse cezai duruma düştüğümüz gibi, araç satışını da gerçekleştiremeyiz.
Bu yıl devletimiz tarafından bu vergilere ek 2 vergi daha eklendi.Toplamda 4 vergi  oldu.
Lakin deprem bölgelerinin muaf tutulduğu söylendi.Notere gittiğimizde bazılarımızın ek mtv’leri  çıktığı gibi, bazılarımıza bu ek vergiler çıkmadı.Şimdi bu ek vergilerden muaf olanları kısaca yazalım;insanların aklında soru işareti kalmasın.
“Deprem bölgesinde deprem tarihinde kayıtlı taşıtların sahipleri ile deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahipleri ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden kişiler ek MTV ödemeyecek.”
Yani depremde birinci derece yakınlarını kaybeden ve depremde binası orta hasar veya ağır hasar alan mülk sahipleri ek 2 vergi daha ödemeyecek.Bunun dışında normal vergilerini ödeyecekler.
Bu vergiler iki araç için geçerli, bunun dışında galerici olanlar da dahil 2 araç dışında tüm araç vergilerini 4 MTV olarak ödeyecek.
Artı sadece ikinci 6 ay olan temmuz mtv’sini öderken geriye kalan 2 adet ek MTV’yi  toplam 3 adet olarak ödeyecekler.Aksi halde satış yapamayacaklar.Kısaca da olsa bilgilendirme yapmaya çalıştık.
Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere vergiler sizden uzak olsun. Dayanabilirsen Dayan Ali Cabbar…