Tüketici Hukukunun hayata geçmesi kanun veya ilgili yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla mümkün olmuyor ne yazık ki. Tüm tarafların yasayı iyi bilmesi; özellikle yargı erkinin; yasa koyucunun amacını, maddelerin düzenlenme gerekçelerini doğru algılayıp uyuşmazlıkları yasanın ruhuna uygun bir şekilde çözebiliyor olması  gerekir.

Diğer taraftan; tüketicilerin tamamı olmasa bile en azından tüketici örgütlerinin bu bağlamda donanımlı olması, yasaya aykırı hareket edilmesi halinde doğru müdahalelerde bulunması, hem yasanın işlevsel hale gelmesi için hem de yasayı yürütmekle görevli kurum ve kuruluşların görevlerine daha ciddiyetle sarılmalarının ‘olmazsa, olmaz’ı olarak değerlendiriyorum. Nihayetinde herkes kendisine düşen görevi layıkıyla yaparsa amaç hasıl olur diye düşünüyorum.

Bizler de Tüketiciler Birliği ailesi olarak son dönemde yapılan yasal değişiklikleri gözden geçirmek ve bununla birlikte 6502 sayılı yasanın uygulanmasında ortaya çıkan problemleri değerlendirmek ve yapılabilecekleri değerlendirmek maksadıyla  7-8 Mayıs tarihleri arasında bir araya geldik. ‘Tüketiciler Birliği Şubeler Buluşması’ adı ile her yıl yaptığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğe, bu yıl Kahramanmaraş olarak biz ev sahipliği yaptık.

İlk gün Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda eğitime yönelik çalışma yapıldı. Doç.Dr.Alpaslan ALKIŞ hocamız ‘İslam hukukunda tüketici hakları ve örnek uygulamalar’ konulu sunum gerçekleştirdi. Sunum sayesinde,  modern zamanlarda başladığını düşündüğümüz tüketici haklarına yönelik uygulamaların, sanılanın aksine peygamber efendimiz döneminde yapıldığını öğrenmiş olduk. Bu dönemde üretim yerinin denetiminden başlayarak pazar öncesi, pazar anı ve pazar sonrasını kapsayan sürecin tamamı ile ilgili kurallar konduğunu ve bu kuralların çok sıkı bir şekilde denetlendiğini öğrenmiş olduk.

İkinci bölümde ise, en son değişiklikleri içerecek şekilde 7293 sayılı yasa ile değişik 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ile ilgili temel bilgiler aktarıldı. Her madde başlığı ayrı ayrı ele alınarak buna dair ilgili Hukuk Dairesi kararlarına ve varsa Hukuk Genel Kurul kararlarına yer verilerek yargı erkinin konu hakkındaki içtihatları katılımcılara anlatıldı.

İlk günün sonunda katılımcılara İslam Hukuku mukayeseli Yargıtay Kararları İlaveli, Açıklamalı 7392 sayılı kanun ile değişik 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN adındaki kitabımızı hediye ettik.

İkinci gün Kahramanmaraş tanıtımına yönelik gezi yapıldı ve sonrasında misafirlerimizi uğurladık.

Misafirlerimizin Kahramanmaraş’tan memnun ayrılmış olmaları bizleri ziyadesi ile memnun etti. Evet, organizasyonu bizzat ben yaptım, ancak organizasyon maliyetini Kahramanmaraş’lı dostlarımız üstlendi. Bu bağlamda kitapların ücretsiz dağıtımına destek veren BioLED firması Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mücahit CEYHAN beye, toplantının yapılması ile ilgili oluşan maliyeti üstlenen Burak ARIKAN, Halit GÜMÜŞER ve Burak Orhan ARİFİOĞLU beylere, toplantı salonunun tahsisini sağlayan Ertuğrul TANRIVERDİ beye çok teşekkür ediyorum.