1 Ahmet Zor
2 Adem Dinçaslan 
3 Ali Yücel 
4 Ahmet Karapatlak 
5 Aslıhan Aksakallı 
6 Atıf Üdürgücü 
7 Bayram Akbulut 
8 Bünyamin Gökçe 
9 Cihat Dinler 
10 Hasan Çağşır
11 Hüseyin Toroman 
12 İsrafil Öztürk
13 Mehmet Kara 
14 Muhammed Erkan Gök
15 Murat Kozalak 
16 Sadık Yaman 
17 Samet Kar 
18 Sami Polat