Samimiydik.

Teslim oluşumuzda; O’nlar gibi olmak niyazıyla uyandık güne.

Temizdik.

Secde ettik, tekbirlerimizle birliğini haykırdık kardeşçe.

Arındık.

Uzattık boynumuzu itaatle ...

Birdik.

Birliğinle dirildik. TEK-BİR Sensin (c.c) dedik.

Bize lütfettiğini, rızan için kurban ettik.

İmtihandık.

Ömrümüzü yoluna kurban adadık.

Kabul eyle Ya Rabbi.

109. İbrahim'e selam! dedik.

110. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.

111. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır.

Saffat | 109-111

Tatlı telaşlar, sağlıklı bayramlar.