İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın okulda harem-selamlık uygulama başlatmasının ardından tekrar göreve iade edilmesini meclis gündemine taşıdı.

WhatsApp'ın eski yöneticisi Neeraj Arora itirafta bulundu WhatsApp'ın eski yöneticisi Neeraj Arora itirafta bulundu

Ersoy, hayatın her alanında olduğu gibi okullarda da laiklik karşıtı gerici yaşam dayatmasının asla kabul edilemeyeceğini söyleyerek, karma eğitim sisteminin okullarda uygulanıyorken, okul müdürünün öğrencileri kız erkek olarak ayrı ayrı oturtma çabasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Okul yaşamının dini kurallara göre belirlenmesi toplumsal cinsiyet eşitliğine, hukuka, başta laiklik olmak üzere Anayasa’ya da aykırıdır!

Okul müdürünün yapmış olduğu bu uygulama, bilime ve pedagojiye tamamen aykırı bir şekilde şahsi ideolojisi doğrultusunda okuldaki toplumsal yaşamı belirlemeye dönüktür ifadesini kullanan Ersoy, “Karma eğitimin karşısında, ayrıştırıcı, gerici ve cinsiyetçi ideolojinin ürünü olan her bir uygulama, okul yaşamının dini kurallara göre belirlenmesi toplumsal cinsiyet eşitliğine, hukuka, başta laiklik olmak üzere Anayasa’ya da aykırıdır” ifadesini kullandı.

Okullarda, dinci-gerici eğitim ve uygulamalara izin vermeyeceğiz! Milli Eğitim Bakanlığı üzerine düşeni yapmalıdır!

Okullarda karma eğitimin karşısında dayatılan, ayrıştırıcı ve cinsiyetçi yaklaşımın, okullarda uygulanmaya çalışılmasına meslek örgütleri başta olmak üzere velilerden de tepki geldiğini söyleyen Ersoy, “Milli Eğitim Bakanlığı derhal üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yanıtlaması talebi ile şu soruları yöneltti:

1.Bakanlık olarak, kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtma kararı alan Okul Müdürü Haydar Akın’ı tekrar görevden alacak mısınız?

2.Müdür Haydar Akın, görevine tekrar başladıktan sonra öğretmenlere “Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım” ifadesinin kullanmıştır. Bakanlık olarak, okullarda laik ve bilimsel karşıtı her türlü düşünce, eylem ve davranışların kapatılmayacak konular olduğu bizzat Müdür’e iletilmiş midir?

3.Bakanlığınız tarafından, Haydar Akın’ın tekrar görevine getirilmesi aleni biçimde hukuka, çocuk haklarına, anayasanın en temel hükümlerine, laik ve bilimsel eğitime aykırı değil midir?

4.Millî Eğitim Bakanlığı,  Haydar Akın’ı tekrardan göreve iade etmesi sonucunda eğitim sistemini bir bütün olarak tarikatların, cemaatlerin ve bunlara bağlı kadroların kontrolüne bırakmıyor mu?

5.Gerici-dinci basında, okul müdürünün görevden alınma sebebini,  Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikaları ile üye olan öğretmenlere bağlanmış ve hedef gösterilmişlerdir. Bakanlığınızın aldığı bu karar sonrası okullarda yöneticiler tarafından öğretmenlere baskıcı ve ayrımcı uygulamaların önünü açmayacak mıdır?