Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında alımlara böylece başlıyor. Vatandaşlar, DSİ işçi alımı başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları paylaşılmış durumda. Başvurular sonrası kura çekilişiyle birlikte işçi alımı gerçekleştirilecek. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kontenjanları hakkında araştırmalar başladı. 12 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvurular kura ile öğrenilecek. Vatandaşlar, DSİ işçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

DSİ KAÇ KİŞİ ALIYOR?

Kurumun Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 819 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

DSİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün itibariyle başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı sürekli işçi alımı, 5 gün içerisinde sona erecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak. fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) İlan edilen kadrolara asil aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

12) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

13) Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

14) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

İŞKUR Üzerinden 144 Bin 906 İşçi, Personel Alınacak İŞKUR Üzerinden 144 Bin 906 İşçi, Personel Alınacak

DSİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ