Asgari Ücrette Vergi İstisnası

01.01.2022-31.12.2022 dönemi için çalışan işçiler için brüt asgari ücret tutarı 5 bin 4 lira olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu brüt ücretten sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek, asgari ücretten kesilmeyen bu gelir ve damga vergileri işçinin net ücretine ilave edilerek çalışana ödenecektir.  Böylece aylık net ücret 4 bin 253,40 lira olacak. Asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise, asgari ücrete isabet eden kadar ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak, bu tutar fazlası vergiye tabi olacaktır.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai, döner sermaye ve ek ders ücreti gibi ödemelerle birlikte kümülatif matrah esas alınacak. Bu kapsamda, ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bu istisna bir kez uygulanabilecek. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler de istisnadan yararlanacak.

Birden fazla işverende çalışanlarda istisna en yüksek alınan ücrete uygulanacak, diğer işverenlerce ödenen ücret ödemeleri vergiye tabi tutulacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan gelir vergisi tebliği ile ücretlerde vergilendirmenin nasıl yapılacağı, asgari ücret istisnası uygulaması açıklanmıştır. Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Böylece net maaş 4 bin 253,40 lira olacak. Asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde öteden beri uygulaması devam eden asgari geçim indirimi (AGİ) uygulanmayacak. 

Asgari ücretten hangi vergiler alınmayacak?

Kanuna göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Ücret gelirleri asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak. Asgari ücrete isabet eden 638,01 Lira Gelir Vergisi ve 37,98 Lira Damga Vergisi ücret gelirlerinden hesaplanan vergilerden istisna edilecektir.

Örneğin brüt ücreti 10 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638,01 lira gelir vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak, net ücrete ilave edilecek asgari ücret fazlası matraha tekabül eden ücretlere ait vergiler ise hesaplanarak brüt ücretten kesilecektir.

Yani bu düzenleme ile asgari ücret ile çalışan işçilere sadece Asgari ücrete isabet eden 638,01 Lira Gelir Vergisi ve 37,98 Lira Damga Vergisi olmak üzere 675,99 Lira destek sağlanarak net ücrete ilave edilmiş ve net asgari ücret 4 bin 253,40 lira olmuştur.

Yeni Asgari ücret 1 Ocak 2022 den itibaren geçerli olup, enflasyon ve zamlar karşısında erimiş ve satın alma gücünü gün geçtikçe kaybetmiştir. Umarım asgari ücret ile çalışanlara devletimiz enflasyon farkını yansıtır, ve zorla da olsa geçinme çabası içerisinde olan ve mücadele veren, asgari ücretlimizin yüzü güler, temennisiyle..

Lütfi Köse

Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi