Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Söz konusu Kanun ile;

* Vergi mükelleflerinin daha önce ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi

Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

* Vergi aslına bağlı olan, vergi zıyaı cezasının tamamının silinmesi,

* Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

* Motorlu Taşıtlar Vergisi ve buna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi)  oranında güncelleme yapılması,

* Öğrenim, katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi)  oranında güncelleme yapılması,

* Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 90 indirim yapılması,

* Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

* Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

* Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında % 12,5 indirim yapılması,

* Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

* Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

* Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

* Daha önce çıkan yapılandırmadan kalan 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

* Mükellef tarafından daha öce taksitlendirilmiş olan 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar mükelleflerin vergi dairelerine yapılandırma dilekçeleriyle başvuru yapmaları gerekmektedir.