Torbada 1800 Gün Primsiz, 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! Torbada 1800 Gün Primsiz, 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı!
Bu çağrı programıyla amaçlanan, ulaştırma sektöründe yerli üretimi teşvik etmek, ileri teknoloji ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve böylece tüm ulaşım modlarında elektronik haberleşme altyapısını güçlendirmektir.
Destek paketi, demir ve kara yolları ile denizcilik ve havacılık sektörlerini kapsamaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan çağrıyla, haberleşme teknolojilerine yönelik AR-GE projelerine toplam 200 milyon lira destek verilecektir. Uygun bulunan projeler, değerlendirmeler sonucunda 24 ay süreyle ve 15 milyon liraya kadar desteklenecektir. Çağrıya başvuru yapmak için son tarih ise 18 Ağustos olarak belirlenmiştir.
Destek programı kapsamında, demir yolu haberleşme, tren izleme ve kontrol sistemleri, akıllı sinyalizasyon ve demir yolu trafik kontrolü geçiş sistemleri, demir yolu taşıtları akıllı kaynak yönetimi ve izleme sistemleri, deniz trafiğine yönelik haberleşme sistemleri, gemi takip ve izleme sistemleri, denizlerde acil durum haberleşme projeleri, trafik sinyalizasyon sistemleri, akıllı trafik yönetim sistemleri, kara yolu taşımacılığı alanında optimizasyon projeleri, akıllı yük ve yolcu taşıma sistemleri gibi projeler desteklenecektir.
Ayrıca, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanlarına giren konular da desteklenen projeler arasında yer alacaktır.
Başvurular arasında öncelikli değerlendirme, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen başvurulara verilecektir.
Programa ilişkin detaylı bilgilere ve destekten yararlanma şartlarına https://udham.uab.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.