Andırın Orman İşletme Müdürlüğü'nden İhale Duyurusu

KİÜ’de Hemşirelik Haftası Programı KİÜ’de Hemşirelik Haftası Programı

Müdürlük, Kaleboynu Orman İşletme Şefliği'ne ait Kanlıböğet Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkının kiralanması için ihale düzenleyecek. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Orman Parkı Yönetmeliği'ne uygun olarak kapalı teklif (artırma) usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin detaylar şu şekildedir:

İdarenin Bilgileri:

 • Adres: Yeni Mahalle İşletme Caddesi No: 116, Andırın, Kahramanmaraş
 • Telefon ve Faks Numarası: 0(344) 561 2011 - 0(344) 561 2808

İhale Konusu Mesire Yerinin Detayları:

 • Niteliği: Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)
 • İl: Kahramanmaraş
 • İlçe: Andırın
 • Köy (Mahalle): Emirler
 • Mevkii: Kanlıböğet
 • Yüzölçümü: 21 Muhdesat
 • İşletme Hakkı Kira Süresi: 20 Yıl
 • Tesis: Tesisiz (Konaklamasız)

İhale Konusu İşin Detayları:

 • İşin Niteliği ve Miktarı: Kanlıböğet Orman Parkı'ndaki gelir getirici tesislerin (konaklamasız) işletmeciliğinin 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereği işletme hakkının 20 yıllığına kiraya verilmesi.
 • Tahmin Edilen İlk Yıl İşletme Hakkı Kira Bedeli: 92.500,00 TL
 • Geçici Teminat Miktarı: 27.750,00 TL (Tahmin edilen bedelin %30'u kadar)

İhale Yeri ve Tarihi:

 • Yer: Yeni Mahalle İşletme Caddesi No: 116, Andırın, Kahramanmaraş İhale Salonu
 • Tarih ve Saati: 03.05.2024 günü saat 10:00'da