İnşaat ikinci çeyreğe zayıf başladı İnşaat ikinci çeyreğe zayıf başladı
Türk Eczacıları Birliği, tebliğ değişikliği metni ile komisyon kararını duyurdu.
Tebliğ metni için
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için .