Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu’nun Tarihini Ve Kültürünü Gelecek Nesillere En Güzel Şekilde Aktaracağız” Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu’nun Tarihini Ve Kültürünü Gelecek Nesillere En Güzel Şekilde Aktaracağız”
Alınacak Pozisyonlar
 • Hemşire
 • Eczane Teknikeri
 • Ameliyathane Teknikeri
 • Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
 • Anestezi Teknikeri
 • İnşaat Personeli
 • Sıvacı
 • Boyacı
 • Fayanscı
 • Temizlik Personeli
Başvuru Şartları
Başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar şu şekilde:
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. Çeşitli suçlardan hüküm giymemiş olmak.
 5. Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 7. Çeşitli KHK'larla kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 8. 657/4-B kapsamında çalışanlar, sözleşmelerini usule uygun şekilde feshetmemiş olmalı veya belirli istisnalar dışında Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilmemiş olmalı.
 9. 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türünden birine sahip olmak.
 10. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 11. 7/24 çalışmaya engel bir durumu olmamak.
 12. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya engel bulunmamak.
 13. İlan edilen kadrolar için gerekli deneyim ve sertifikalara sahip olmak.
 14. Birden fazla kadroya başvuru yapılmaması gerekmekte, aksi takdirde tüm başvurular iptal edilecek.
 15. Eğitim sertifikalarının ilan tarihinden önce alınmış olması ve ilgili kurumlardan alınmış olması gerekmekte.
 16. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri engellerin belgelendirilmesi gerekmekte.
Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir:
 1. Başvuru formu
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Mezuniyet belgesi fotokopisi
 4. 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu sınav sonuç belgesi
 5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf
 7. Deneyim belgesi (varsa)
 8. Sertifika (varsa)
 9. Ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi (varsa)
Başvuruların ilgili başvuru adresine belirtilen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte. Ayrıca, belirtilen başvuru şartlarının tam olarak yerine getirilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikaların kabul edilmeyeceği de hatırlatılmıştır. Başvuran adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri engelleri belgelendirmesi gerekmekte, bu durumun hastane heyet raporu ile belgelendirilmesi istenmektedir.