Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AKP ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasası TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 
Yazıcı şunları söyledi:

*Teklifimizin birinci maddesinde 2839 sayılı kanunun 33’ncü maddesinde yer alan seçim barajının 7’ye indirilmesini teklif ediyoruz.

*İkinci maddesinde aynı kanunun 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmesi yaparak bu maddenin son fıkrasını yürürlükten kaldırıp “İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde…” maddesinin eklenmesini talep ediyoruz.

*Üçüncü maddede 2820 sayılı siyasi partiler kanunun 36’ncı maddesinde düzenlenen siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin “TBMM’de Grubu Bulunması” koşulu madde metninden çıkarılıp “Siyasi partilerin takip eden her seçimde girerken bu maddede ön görülen örgütlenme oranında en azından bir defaya mahsus kongre yapmalarını” öngörüyoruz.

*İl Seçim Kurulu’na ilişkin yeni düzenleme öneriyoruz. Bu düzenlemeye göre il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura çekmek suretiyle belirlenmesine yönelik düzenleme.. Benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz.

İyi Parti MDK üyesi Kamalak, ‘Seçmen Velinimettir’ İyi Parti MDK üyesi Kamalak, ‘Seçmen Velinimettir’

* Yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılıyor.

*Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler en son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerine kaydediliyor.

Teklifin 7. maddesi ile 298 sayılı kanunun 23. maddesinde bir fıkra eklemesi öneriyoruz. Sandık kuruluna üye bildirme hakkı bulunan bir parti oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremez. Böyle uygulamalar var uygulamadan doğan sorunu bu düzenleme önerisi ile giderilmesini teklif etmiş bulunuyoruz.