Mera, yaylak ve kışlaklara hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla toplam 60 adet özel yapım sıvatın (suluk) dağıtımı yapıldı.

Yapılan açıklamada, Ülke ekonomisi ve tarım sektörünün gelişmesinde önemli paya sahip olan hayvancılığın geliştirilmesi, İl sınırlarımız içerisinde bulunan mera, yaylak ve kışlaklarda otlayan hayvanlarımızın hijyenik ortamda su ihtiyaçlarının sağlanması, önemi gittikçe artan içme suyunun daha ekonomik kullanılması, hayvan yetiştiricilerimizin işlerinin kolaylaştırılarak zamandan tasarruf sağlanması, dengeli beslenmenin elzem unsurlarından olan hayvansal ürünlerin artırılarak daha ucuz ve daha kaliteli hale getirilmesine katkıda bulunulması, çağımızın vebası haline gelen kanserin bulaşma yollarından en önemlisi olan hayvansal ürünlerin daha ari hale getirilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak İlimiz sınırları dahilinde bulunan mera, yaylak ve kışlaklara konulmak üzere sıvat yapılıp ihtiyaç halinde hayvan yetiştiricilerine dağıtılmaktadır.

Kahramanmaraş’ta ‘kadınlar matinesi’ organizasyonu! Kahramanmaraş’ta ‘kadınlar matinesi’ organizasyonu!

Bu çalışmaların bir parçası olan sıvat dağıtımı bundan önceki yıllarda toplam 1719 adet dağıtılmış olup; bu yılda da İl ve İlçelerimizde bulunan hayvan yetiştiricilerimize 350 adet dağıtılarak hizmete sunulmuştur.

Hizmete sunulan sıvatların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrolleri de her yıl, İl Müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda dağıtılan sıvatların İlimiz hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.