Kamu tasarrufu inşaat sektöründeki büyümeyi sınırlandıracak Kamu tasarrufu inşaat sektöründeki büyümeyi sınırlandıracak
KASKİ Personel A.Ş. Personel Alım İlanı
KASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinde çalıştırılmak üzere KASKİ Personel A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.
Sıra No
Unvan
Sayı
1
Kombine Aracı Şoförü
2
2
Vidanjör Şoförü
2
3
Ekskavatör Operatörü
1
4
Kazıcı ve Yükleyici Operatörü
5
TOPLAM
10
  1. Aranan Şartlar
 1. 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.
 2. Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.
 3. Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.
 4. Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.
 5. Son müracaat tarihi itibarıyla 45 yaşını geçmemiş olmak.
 6. Başvurulan ve belge şartı olan unvana göre; gerekli olan öğrenim, ehliyet, operatörlük belgesi, ustalık ve mesleki yeterlilik belgelerinden birine veya birkaçına sahip olmak.
 7. Ehliyet gerektiren unvanlarda; Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak. (Bu belge, “sürücü detay bilgisi” İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 8. Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.
  1. Tecrübe Durumu:
 • Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
 • 1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
 • İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.
 1. Müracaat
Başvuru şartlarını taşıyan adayların 01 Eylül 2023 – 5 Eylül 2023 tarihleri arasında  internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.
 1. Sınav ve Değerlendirme
 • Başvuran 6 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde tecrübe süresi dikkate alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 6 katı aday sınava davet edilecektir.
Editör: Haber Editörü