Şair Mortaş, Şiirin Türk Edebiyatı’ndaki Yerini Ele Aldı Şair Mortaş, Şiirin Türk Edebiyatı’ndaki Yerini Ele Aldı
Alım yapılacak pozisyonlar arasında hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli (boyacı, sıvacı, fayansçı, temizlik görevlisi) bulunmaktadır. Başvuruların 2 Mayıs itibarıyla başlayıp, 16 Mayıs tarihine kadar devam edeceği duyuruldu.
Genel Başvuru Koşulları ve Süreç
KSÜ'nün ilan ettiği işçi ve hemşire alımı için adayların şu genel koşulları taşıması gerekmektedir:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi şartlarını taşımak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu ile ilgili belgeleri sunmak (erkek adaylar için).
 • Psikolojik ve fiziksel sağlık durumunun göreve uygun olduğunu belgelendirmek.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre halen kamu kurumunda çalışanlar, aynı unvanda üniversitenin ilanına başvuru yapamazlar. Ancak, gerekli şartları taşıyanlar, belirli süreçler dahilinde başvuruda bulunabilirler.
Başvuru Süreci ve Detaylar
Başvurular, 2 Mayıs - 16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvuru formlarını ve diğer gerekli belgeleri KSÜ'nün resmi web sitesi üzerinden temin edebilirler. Başvuruların şahsen KSÜ Personel Daire Başkanlığı'na yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla veya belirlenen süre dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Pozisyonlar ve Koşullar
KSÜ tarafından ilan edilen pozisyonlardan bazıları şunlardır:
 • Hemşire: Ortaöğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak gibi koşullar aranmaktadır.
 • Sağlık Teknikeri: Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eczane hizmetleri veya eczacılık hizmetleri programlarından mezun olmak gibi koşullar bulunmaktadır.
 • Destek Personeli (Boyacı, Sıvacı, Fayansçı, Temizlik): İlgili alanlardan mezun olmak veya belgelendirmek kaydıyla mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak gibi koşullar aranmaktadır.
Başvuruda istenilen belgeler arasında başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi fotokopisi, KPSS sınav sonuç belgesi, askerlik durum belgesi, vesikalık fotoğraf, deneyim belgesi (istenmişse), sertifika (istenmişse), MEB onaylı ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi gibi belgeler bulunmaktadır.
Başvuru ve değerlendirme süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere KSÜ resmi web sitesinden ulaşılabilir.