Yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı aranıyor, Kahramanmaraş’ta testi yapacak hastaneler belli oldu

Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için PCR testi yapacak hastaneler belli oldu. Bu test Kahramanmaraş’ta da, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Merkez Laboratuarı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarında yaptırılabilecek.

Kahramanmaraş 28.06.2020, 12:04 29.06.2020, 16:11 Editör 8
Yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı aranıyor, Kahramanmaraş’ta testi yapacak hastaneler belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklandı.

KORONAVİRÜS PCR TESTİ KAÇ TL?

PCR testi 110 lira karşılığında yapılabilecek. Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise ücret talep edilmeyecek.

PCR TESTİ İBAN NUMBARASI

Ücret, "Yurt dışına çıkış-PCR Testi" konusu ile Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan "TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41" IBAN No'lu hesabına yatırılacak. Alınan makbuz daha sonra sağlık tesisine teslim edilecek.

PCR TESTİNDE İSTENİLECEK BELGELER

Sağlık tesisi tarafından istenecek belgeler arasında, görev belgesi ve dilekçesi, yurt dışı uçak bileti yer alıyor.

Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen vatandaşlara yapılacak test işlemleri hakkında bilgiyi ise Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün bu linkinden elde edebilirsiniz.

PCR testi nedir? PCR testi esası nedir?

PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) DNA içindeki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. PCR yöntemi kısaca DNA replikasyonunun belirli sayıda sürekli taklit edilmesi ya da tekrar edilmesidir. Bu yöntem ayrıca "in vitro" yani cansız ortamdaki klonlama işlemi olarak da tanımlanabilir. PCR testi bir moleküler tanıma tekniğidir. PCR testi moleküler tanıma teknikleri arasında ilerlemiş ve duyarlılığı fazla olan bir tekniktir. Çok az sayıdaki mikrobu dahi ayırt edebidiği için ilerlemiş bir teknik olarak kabul edilebilir.

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tekniği DNA'nın iki zincirinin yüksek ısıya maruz bırakılarak ayrılmasına yani tek sarmal haline gelmesine, sonrasında sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanarak zincirin uzamasına ve bu döngünün belirli bir sayıda tekrarlanmasına dayananır. Bu sayede bu teknik az sayıdaki mikropları bile çoğaltarak tanınabilir hale getirir.

PCR testi neden yapılır? PCR testinin kullanım alanları nelerdir?

PCR testi, temeli teşhis olan birçok araştırmada, çalışmada, bilinmeyen özelliklerin tayininde kullanılmaktadır. PCR testinin sağlık alanındaki kullanımlarına örnekler aşağıda verilmiştir.

1. Kalıtsal hastalıklarda taşıyıcının ve hastanın tanısı: PCR testinde gen dizilerinin çoğaltılması ile bu genlerdeki bozukluklar tespit edilebilmektedir. Taşıyıcılarda dahi erken teşhis konulabilmesi bu testin büyük bir avantajıdır.

2. Prenatal tanıda: Doğum öncesinde fetüsteki anormallikler bu yolla tespit edilebilmektedir. Bu anormallikler genellikle genetik hastalık kaynaklıdır.

3. Klinik örneklerde patojen organizmaların saptanması: Az sayıdaki mikrobu dahi çoğaltarak patojen organizmaların ayırt edilmesinde büyük katkısı vardır. Hastalık teşhisinde hızlı ve duyarlı bir tekniktir. Corona virüs tespitinde de patojen organizma bu yolla tanınabilmektedir ve teşhis konulmaktadır.

4. Adli tıpta: Bu yöntemde PCR testinde gerçekleştirilen gen dizileri çoğaltılması ile suçlu kişilere ait DNA analizi yapılabilmektedir. Bu nedenle adli tıpta büyük bir öneme sahiptir.

5. Kanser ile alakalı araştırmalarda: Tümör oluşan genlerdeki mutasyonlar PCR testi sayesinde tespit edilebilmektedir.

6. Babalık testinde,

7. Probe'ların oluşturulmasında/ klonlamada/ gen ekspresyon araştırmalarında,

8. DNA dizi analizinde, büyük miktarda DNA örneklerinin oluşturulmasında,

9. Bilinmeyen dizilerin tayininde,

10. Geçmiş DNA'nın incelenmesi ve evrimin aydınlanmasında,

11. Biyoteknoloji alanında aşıların geliştirilmesinde,

12. In vitro fertilizasyon yapılan tek hücrede, implantasyon öncesi genetik testlerin yapılması ve sonra implantasyon gerçekleştirilmesi ile bebeğin normal doğmasının sağlanması,

13. PCR kaynaklı RAPD, AFLP, SSR ve ISRR gibi birçok bitki ve hayvanda genetik akrabalığın teşhisinde kullanılan teknikler geliştirilmesinde,

14. DNA protein interaksiyonunun araştırılmasında (footprinting) kullanılabilir.

PCR testi yukarıda sayılan sağlık alanındaki kullanımları dışında gıda sektöründe de birçok kullanım alanına sahiptir.

Corona virüs teşhisinde PCR testi kullanımı

Corona virüs tanı testleri moleküler ve serolojik testler olarak iki tiptir. Corona virüs teşhisinde kullanılan testler virüsün genetik materyalini (DNA veya RNA olabilir) veya antijenik materyalininin virüse karşı oluşturduğu antikorların tespiti yardımıyla yapılabilmektedir. Virüsün genetik materyalini tespit etmeye yarayan testlere moleküler testler denilirken virüsün antijen- antikorunu tespit etmeye çalışan testlere serolojik testler denilmektedir. Antikor-antijen testleri yani serolojik testler daha önce geçirilmiş olan veya o anda geçirilmekte olan viral enfeksiyonun aşamalarını tespit edebilmek için kullanılan testlerdir. Corona virüste serolojik testlerin doğrulanması için ise gerçek zamanlı PCR testi kullanılabilmektedir. Kullanılacak olan testler hastalığın evresine göre seçilebilmektedir.

PCR testinin corona virüs teşhisinde kullandığı esas virüste RNA'ya bağlı olarak bulunabilen RNA polimeraz enzim genini yani genetik materyalini tespit etmesidir. Bu test mutlaka bilgili bir mikrobiyolog, laborant tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok yanlış sonuçlara yol açabilmektedir. Yanlış sonuçlar neticesinde hastalığın teşhis edilememesi ve bu durum da virüsün daha fazla yayılmasına yol açabilmektedir.

Sonuçların negatif gelmesi durumunda testin yanlış uygulanmış olma olasılığının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Testin doğru sonuç verebilmesi için örneğin alındığı zaman ve örneğin doğru alınıp alınmadığı da çok önemlidir. PCR testinin performansı RNA tespitinden teşhis yaptığı için alınan örnekte bulunan RNA bolluğuna göre değişmektedir. Bu yüzden alınan örneğin kalitesi de bu testin verimliliği için çok önemlidir. Ayrıca alınan örneğin uygun olmayan şekilde transferinin yapılması da sonuçlarda yanlışlık doğurabilmektedir. Virüs mutasyonu veya PCR test inhibisyonu gibi testi yapan kişiden kaynaklı olmayan teknik hatalar da testin uygulanması sırasında oluşabilecek hatalar arasındandır.

Bu zamanda PCR için iki tip uygulama bulunmaktadır. Bu tipler gerçek zamanlı sonuç veren ve hızlı sonuç veren PCR testleridir. Gerçek zamanlı PCR testinde sonuç alınması 3-4 saati bulurken hızlı sonuç veren PCR testlerinde bu süre 1,5 saate kadar inebilmektedir. Türkiye'de bu tiplerden gerçek zamanlı PCR testi kullanılmaktadır.

Corona virüs teşhisi için uygulanan PCR testinde hastadan nazofaringeal sürüntü (burun veya boğazdan sürüntü alınması) veya alt solunum yoluna ait balgam örneği gibi solunum yoluna ait bir organdan örnek alınması gerekmektedir. Bu örnek alınmasında farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemler içinde olan boğaz çubuklarıyla örnek alınması ilk hafta için doğru sonuç verebilecek bir yöntemdir. Hastalığın devamında yani hasta pnömonili hale geldiğinde virüs akciğerlerde hızla yayılırken boğazda sayısı azalarak kaybolabilir ve bu nedenle boğazdan alınan örneğin teşhis için bir anlamı kalmayabilir. Bu yüzden hastalığın ilk haftasından sonra hastalık ilerlediği için öksürük materyali olan balgam üzerinden teşhis yapılabilmektedir.

Örnekler doğru zamanlarda ve doğru şekillerde alındıktan sonra, alınan örnekler virüs RNA’sının çözeltiye geçişini sağlayabilecek bir sıvı viral taşıma besiyerine konulur. Ardından, örnekten çözeltiye geçen RNA'lar bu çözeltiden ayrıştırılır ve sonrasında bu RNA teşhisin kolaylaşması için çoğaltılır. Çoğaltılan RNA üzerinden hangi virüs tipine ait RNA olduğu laboratuvarda yapılan bir takım testlerle belirlenir ve böylece teşhis konulur.

PCR; 94 °C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir ve bu aşamaların belirli döngüde, belirli sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilir.

Direkt sonuç veren corona virüs testleri yanında PCR testinin dezavantajı daha geç sürede sonuç vermesidir fakat PCR yönteminin az sayıdaki patojenleri bile tespit etmesi bu yöntemin diğer yöntemlerden daha duyarlı olduğunu gösterir. Bu testin daha duyarlı olması da diğer testlere göre bu testin avantajları arasında sayılabilmektedir. PCR tekniği radyoaktivite ihtiyacını azalttığı için de çok avantajlı olan bir yöntemdir. Radyoaktif teşhis yöntemleri genel olarak vücuda olan zararlarıyla bilinmektedir bu özelliğinden dolayı teşhis yöntemleri arasında PCR tekniğinin daha ön plana çıkmasına, daha kullanılabilir olmasına yol açmıştır.

Doğru zamanda ve doğru yöntemlerle laboratuvar ortamında uygulanan corona virüs teşhis testleri salgını kontrol altına almada sürecin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle belirtileri olduğunu düşünen hastalar mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurmalıdır.

YETKİLİ LABARATUVAR LİSTESİ

Yetkilendirilmiş COVİD-19 Tanı Laboratuvarları şöyle:

no il kurum

1 Adana Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

2 Adana Adana Şehir Hastanesi

3 Adıyaman Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

4 Afyon Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad

5 Ağrı Ağrı Devlet Hastanesi Pcr Laboratuvarı

6 Aksaray Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı

7 Amasya Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi

8 Ankara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Abd

9 Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Merkez Ve Acil Laboratuvarları

10 Ankara Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

11 Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Viroloji Laboratuvarı

12 Ankara Ankara İsm Genetik Tanı Merkezi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi

13 Ankara Sb Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü Laboratuvarı

14 Ankara Azizsancar Araştırma Merkezi Covid-19 Tanı Merkezi

15 Ankara Hsgm/Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları

16 Ankara Ankara Şehir Hastanesi Merkez Laboratuvarı

17 Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Viromed Laboratuvarları (Ankara)

18 Ankara Başkent Ankara Hastanesi Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji -Pcr

19 Antalya Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

20 Antalya Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

21 Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı

22 Antalya/Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı

23 Artvin Artvin Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı

24 Aydın Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

25 Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

26 Balıkesir Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

27 Balıkesir Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

28 Bartın Bartın Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

29 Batman Özel Batman Dünya Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

30 Bayburt Bayburt Halk Sağlığı Laboratuvarı

31 Bingöl Bingöl Halk Sağlığı Laboratuvarı

32 Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı

33 Bolu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad

34 Burdur Burdur Halk Sağlığı Laboratuvarı

35 Bursa Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

36 Bursa Bursa Şehir Hastanesi

37 Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

38 Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

39 Çorum Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

40 Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı

41 Diyarbakır Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

42 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad

43 Düzce Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

44 Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad

45 Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Merkez Lab. Mikrobiyoloji Bölümü Moleküler Laboratuvarı

46 Erzincan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

47 Erzurum Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

48 Erzurum Sbü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

49 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ad.

50 Eskişehir Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı

51 Eskişehir Eskişehir Şehir Hastanesi

52 Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

53 Gaziantep Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

54 Gaziantep Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

55 Giresun Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad

56 Gümüşhane Gümüşhane Devlet Hastanesi

57 Hakkari Hakkari Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı

58 Hatay Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

59 Hatay Hatay Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Lab

60 Isparta Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

61 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

62 İstanbul İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı

63 İstanbul istanbul bakırköy dr. sadi konuk eğitim araştırma hastanesi moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı

64 İstanbul Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

65 İstanbul İstanbul Sbü Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

66 İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi

67 İstanbul Fsm Kuzey Laboratuvarı

68 İstanbul İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Ve Temel İmminoloji Bilim Dalı

69 İstanbul Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi

70 İstanbul Acıbadem Labmed Laboratuvarları

71 İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

72 İstanbul Şişli Florence Nıghtıngale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyolojl Ad.

73 İstanbul İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

74 İstanbul Biruni Üniversites Hastanesi Merkez Laboratuvarı

75 İstanbul Tuseb Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Covid 19 Tanı Merkezi

76 İstanbul Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi (Tuseb)

77 İstanbul s.b.kartal dr. lütfi kırdar şehir hastanesi moleküler mikrobiyoloji tanı merkezi

78 İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi – Mikrobiyoloji Laboratuvarı

79 İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

80 İstanbul İstinye Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

81 İstanbul Özel Medicana Internatıonal İstanbul Hastanesi Merkez Laboratuvar

82 İstanbul İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Pcr Laboratuvarı

83 İstanbul Üsküdar Üniversitesi Özel Np Beyin Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

84 İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı

85 İzmir İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

86 İzmir İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

87 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı

88 İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

89 izmir sbü. izmir bozyaka eğitim araştırma hastanesi

90 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Merkez Laboratuvarı

91 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad

92 Karabük Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

93 Karaman Karaman Devlet Hastanesi

94 Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik. ad.

95 Kastamonu Kastamonu Devlet Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

96 Kayseri Kayseri Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

97 Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

98 Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

99 Kırşehir Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

100 Kilis Kilis Halk Sağlığı Laboratuvarı

101 Kocaeli Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

102 Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

103 Kocaeli-Gebze Tuseb Gebze Teknik Üniversitesi Covid 19 Tanı Laboratuvarı

104 Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

105 Konya onya eğitim ve araştırma hastanesi merkez laboratuvarı mo

106 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Moleküler Laboratuvarı

107 Kütahya Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

108 Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

109 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ad. Pcr Laboratuvarı

110 Mardin Mardin Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı

111 Mersin Mersin Şehir Hastanesi Merkez Laboratuvarı

112 Mersin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

113 Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı

114 Muş Muş Devlet Hastanesi

115 Niğde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

116 Ordu Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarı

117 Osmaniye Osmaniye Devlet Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı

118 Rize Sb.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad

119 Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

120 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

121 Samsun Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

122 Sinop Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı

123 Sivas Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad

124 Sivas Sivas Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

125 Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

126 Şanlıurfa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi

127 Tekirdağ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Lab.

128 Tokat Tokat Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı

129 Trabzon Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

130 Trabzon Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı

131 Tunceli Tunceli Halk Sağlığı Laboratuvarı

132 Uşak Uşak Halk Sağlığı Laboratuvarı

133 Van Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

134 Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad.

135 Yalova Yalova Devlet Hastanesi

136 Yozgat Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

137 Zonguldak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji LaboratuvarıYorumlar (0)
38°
parçalı az bulutlu
banner182
banner62
Günün Anketi Tümü
Kahramanmaraş'ın En Önemli Sorunu Sizce Nedir?
Kahramanmaraş'ın En Önemli Sorunu Sizce Nedir?
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
İmsak 03:28
Güneş 05:12
Öğle 12:43
İkindi 16:34
Akşam 20:03
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Fenerbahçe 31 50
6. Beşiktaş 30 50
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Denizlispor 31 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 34 50
8. Tottenham 33 48
9. Sheffield United 33 48
10. Burnley 33 46
11. Everton 33 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 34 31
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 34 60
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 34 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 35 39
14. Real Betis 34 38
15. Celta de Vigo 35 36
16. Deportivo Alaves 34 35
17. Eibar 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24
Günün Karikatürü Tümü
banner113
banner133