KSÜ Tıp Fakültesi'nde Mezuniyet Coşkusu KSÜ Tıp Fakültesi'nde Mezuniyet Coşkusu
Başvuru Şartları
 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuran adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 2. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Adaylar, kamu haklarından mahrum olmamalıdır.
 3. Akıl Hastalığı Olmamak: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamalıdır.
 4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
 5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Görevle ilgili olarak yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.
 6. Eğitim Durumu: En az ilköğretim mezunu olmak.
Başvuru Süreci
 • Başvurular, ilanın resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.
 • Adaylar, başvurularını ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.
İstenilen Belgeler
 1. Dilekçe
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 3. Bilimsel Çalışma ve Yayınları
 4. Puanlama Tablosu
 5. Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri)
 6. Yabancı Dil Belgesi
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
 8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 9. Hizmet Belgesi
 10. Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 12. Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)
 13. Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Belge (Üniversitelerde Arş.Gör. olarak çalışmış veya çalışmakta olanlar için)
Önemli Notlar
 • Başvurular adresine yüklenecek.
 • Belirtilen şartları taşımayan başvurular geçersiz kabul edilecektir.
 • Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
 • Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olmalıdır.
 • Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvurularda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
Başvuru süreci ve ilan detayları için adresini ziyaret edebilirsiniz.
Editör: Haber Editörü