Mehmet Balduk Fen Lisesinin Yapımına Başlandı Mehmet Balduk Fen Lisesinin Yapımına Başlandı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, üniversite 4 akademik personel alımı yapacak. Başvuruların 9 Kasım 2023 tarihine kadar kabul edileceği ilan edildi.
Bu alımların hangi bölümler ve pozisyonlar için olduğu, başvuru şartları ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgiye üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Adayların başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerekmektedir.
4 Öğretim elemanı alımı için son başvuru tarihi 9 Kasım 2023 olarak açıklandı.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:
6_000002-1
6_000003-1
1- Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile diğer ek belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
2- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurularda İstenilen Belgeler:
a) Dilekçe (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar adresindeki öğretim elemanlarına ait olan dilekçe indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak (pdf formatında) tekrar sisteme yüklenecektir.)
b) Özgeçmiş
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)
d) Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri - Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi eklenerek [email protected] mail adresinden personel ilan sorumlusu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.)
e) Transkript (Lisans ve Lisansüstü eğitimlere ait onaylı transkript belgeleri)
f) ALES Belgesi (e-Devletten alınmış, okunaklı ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)
g) Yabancı Dil Belgesi
h) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
i) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
j) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek. Hizmet belgesi olarak prim ve sigortalı gün sayısını gösteren belge kabul edilmeyecektir.)
k) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
l) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
m) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)
n) Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Belge (Üniversitelerde Arş.Gör. olarak çalışmış veya çalışmakta olanlar için)
3- Önemli Notlar:
a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://personelilan.istiklal.edu.tr/adresine yüklenmesi gerekmektedir.
b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir
c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
d) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
e) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
f) ALES'ten en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgelerinin haricinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanları 70 olarak kabul edilecektir.)
g) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e-YDS veya YÖKDİL,KPDS,ÜDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
h) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 'in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
i) Üniversite web sayfasından https://www.istiklal.edu.tr/ ve/veya https://personelilan.istiklal.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
j) İlanımıza, ön değerlendirme ve sınav sonuçlarına https://www.istiklal.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
k) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
l) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Editör: Haber Editörü