Bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden almalar Bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden almalar
Karar Detayları
EPDK'nin aldığı olağanüstü hal kararı, afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini kapsıyor. Bu kapsamda alınan kararın detayları şu şekilde:
  1. Erteleme Süresi:
    • 6 Şubat'taki depremlerin etkileri devam ettiği sürece, 31 Mart tarihine kadar olan süreçte avans ödemeleri ertelenecek.
  2. Temerrüt Faizi Uygulanmaması:
    • Ertelenen süre boyunca, piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak.
Yayımlanan Karar
EPDK'nin aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki avans ödemeleri, belirlenen tarihe kadar ertelenecek.
Yürürlük Tarihi
EPDK'nin aldığı kurul kararı, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek ve deprem bölgesindeki enerji şirketlerini maddi olarak rahatlatmayı amaçlıyor.
Editör: Atilla Şakacı