Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Orta hasarlı olarak kayıtlanmış bir binanın ruhsat almadan güçlendirilmesi mümkün değil. Eğer böyle bir süreç işletilmiş olsa bile bunlar ruhsatsız anlamına geleceği için kanunun ön gördüğü süre sonunda yıkımı gündeme gelebilir." dedi.

Güngör, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 6 bin orta hasarlı bina ve buna bağlı 25 bin bağımsız bölümün depremlerden etkilendiğini dile getirdi.

Orta hasarlı binalarla ilgili itiraz sürecinin sona erdiğini hatırlatan Güngör, kentteki orta hasarlı binalarla ilgili genel değerlendirmeleri geniş bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Orta hasarlı binaların kullanımına yönelik güçlendirme, yerinde dönüşüm veya söz konusu binanın yıkılıp rezerv alanlarda yapılan konutlardan hak sahipliği gibi 3 yöntemin bulunduğunu anımsatan Güngör, Büyükşehir Belediyesi statüsündeki illerde ruhsat verme yetki ve sorumluluğunun ise ilçe belediyelerinde olduğunu belirtti.

Orta hasarlı binalarını güçlendirmek isteyen hak sahiplerinin belirlenen kriterler çerçevesinde ilçe belediyelerine müracaat edebileceğini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Burası kat mülkiyetine tabi olan bir husus olduğu için mutlaka Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre rıza belgesi alınması gerekiyor. Çünkü kat maliklerinin rızası olmadan bu binaların güçlendirilmesi mümkün değil. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yüzde 80'lik çoğunluk gerekiyor. İkinci husus, İmar Kanunu'nun 21-22 maddelerinde öngörülen güçlendirmeye esas projeleri hazırlayacaklar ve belediyeye müracaat edecekler. İmar Kanunu'nda bir güçlendirme için ne belge isteniyorsa, sadece güçlendirmeyi gerektiren projeler hazırlanıp belediyeye müracaat edilecek. Burada en önemli hususlardan biri tasarım gözetmeni zorunluluğu."

Bu kriterlerin sadece yüksek katlı binalar için gerekli olduğunu ifade eden Güngör, bunun bazı vatandaşlar arasında yanlış algılandığına dikkati çekti.

Vatandaşların müracaatlarının ardından belediyelerin gerekli incelemeleri yapacağını belirten Güngör, kanunun öngördüğü süre içerisinde ruhsatın verilebileceğini bildirdi.

Güngör, belirlenen 3 yöntemden birini kullanmak istemeyen kişilerin orta hasarlı binalarının 1 yıl sonra eğer uzatma olmazsa yıkılabileceğinin söz konusu olduğunu vurguladı.

Belirlenen şartlarla ilgili sürecin yürütülüp yürütülmediğini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce takibinin yapıldığını aktaran Güngör, "Orta hasarlı olarak kayıtlanmış bir binanın ruhsat almadan güçlendirilmesi mümkün değil. Eğer böyle bir süreç işletilmiş olsa bile bunlar ruhsatsız anlamına geleceği için kanunun öngördüğü süre sonunda yıkımı gündeme gelebilir. Hak sahipleri mağdur olabilir. Dolayısıyla ruhsat almaksızın güçlendirmeye girmemelerini bir kez daha önemle hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.