8. Yargı Paketi TBMM'de görüşülüyor 8. Yargı Paketi TBMM'de görüşülüyor
Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alımı Şartları
a.Türk vatandaşı olmak,
a.Müracaatların son günü itibariyle (24 Aralık 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
ç. 2022-2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) (P3) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
d.Tablo’daki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,
e.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
f.Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,
h. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),
ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,
i. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
k. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı memur
jandarma memur alımı
Editör: Atilla Şakacı