GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, cinsi ve miktarları yazılı taşınmaz mallar ile Belediyemiz kullanımında bulunan taşınır mallar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 1 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma ile 22/11/2021 Pazartesi günü saat 14.00’ te Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır. İhaleye katılan olmadığı takdirde ihale yeniden 07.12.2021 Salı günü aynı yer ve saatte ihale yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmazlar için tıklayın…