Bu bağlamda, Zhejiang Earthquake Technology (Çin) firması ile Fago grubu (Türkiye) ortaklığında “Türkiye’de Sismik İzolatör Yatırımı” yapılmasına karar verilmiş olup, Fago Sismik İzolasyon kurulmuştur.


Fago Sismik İzolasyon firmasının yönetim ekipleri ve Çinli deprem mühendisleri 8 Mayıs 2023 günü Kahramanmaraş iline ziyaret yapmışlardır. Ziyarette Fago Sismik İzolasyon Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fırat firmanın deprem bölgesinde inşa edilecek yeni yapıların ve sanayi tesislerinin deprem sonrası sürdürülebilirliği için katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtmiştir. Günün ilk yarısında Kahramanmaraş depreminin merkezüssü olan Pazarcık beldesinde Belediye Reisi Sayın İbrahim Yılmazcan ziyaret edilmiş ve belediye yetkililerine sunumlar yapılmıştır.

İkinci yarısında ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter’i Rüstem Keleş ziyaret edilmiştir. Hasar tespitlerinin durumları ve yeni yapıların konumlanacağı alanlar üzerine detaylı bir görüşme yapılmış. Bu bağlamda Rüstem Bey ve Fatih Bey Mimarlar Odası, Mühendisler Odası ve Müteahhitler Odası üyelerinin katılacağı bir seminer üzerinde anlaşma sağlamışlardır.
Fago Sismik İzolasyon Yapısı
Fago Sismik İzolasyon, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği “Sürdürülebilir Yaşam Alanları Yaratmak” misyonu ve “Hatasız Hizmet” felsefesi ile kurulmuştur. Fago Sismik İzolasyon., sismik izolatörlü yapıların çoğalması için izolatör sektörünün önünün açılmasına ihtiyaç olduğunu görmüş ve bu alanda liderlik sergileyerek yatırım yapmaya karar vermiştir. 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018’de Hasar Bölgeleri Grafiği tanımlanmaktadır. Yönetmeliğe uygun şekilde tasarlanan yapılar sadece «Can Güvenliği» performans seviyesini karşılamakta olup, «Deprem Sonrası Kesintisiz Kullanım» imkanını sağlayamamaktadır. Deprem sonrası sürdürülebilirlik, ancak bir yapının “Minimum Hasar/Kesintisiz Kullanım Performans Seviyesini” karşılayacak şekilde tasarlanması ile mümkün olabilmektedir. Sismik izolatörlerin deprem enerjisini sönümlemesine imkan veren taban yalıtımlı bina tasarımları, yapıların deprem sonrası sürdürülebilirliğini temin etmekte ve güvenli yaşam alanı sağlamaktadır.


Bu bağlamda, “Önce Kalite, Önce İnsan” anlayışı ile hizmet veren Fago Sismik İzolasyon firması, Türkiye’deki yönetmeliklere uyumlu bir şekilde ve Çin gibi dünyanın diğer yüksek sismik riskli ülkelerinin deprem yönetmeliklerini de değerlendirerek müşterilerine nitelikli mühendislik hizmetleri sunmak ve izolatör temin etmek üzere kurulmuştur. 
Hatasız iş yönetim süreci için topyekün hizmetleri kendi çatısı altında entegre ederek ülkemize katkı sağlayacak olan firmanın sunduğu hizmetler, “proje müellifi olarak taban yalıtımlı yapı tasarımı”, “ihtiyaca uygun izolatör üretimi”, “izolatörlerin montajı”, “proje süpervizörlüğü” ve “satış sonrası hizmetler” şeklindedir. 


Ziyaret esnasındaki toplantılarda, Çorlu’da yapımı devam eden fabrikada kurşun çekirdekli, doğal ve yüksek sönümlü kauçuk esaslı tipler ile sürtünmeli sarkaç tip izolatörlerin yanında, ilave sönüm sağlamak için kullanılan viskoz damper ve diğer tamamlayıcı ürünlerin üretileceği ve ilk etapta ürünlerin ortaklığın Çin’deki tesisinden ülkemize getirileceği aktarılmıştır.
Fago Sismik İzolatörlerinin uygulandığı yapılarda;
Depremden hemen sonra yapının kullanımı mümkün olmaktadır.
Artçı depremlerden etkilenilmesi söz konusu olmamaktadır.
Deprem sebepli psikolojik travmaların ve fiziksel hasarların oluşmamasına katkı sağlanmaktadır.
Güvenilir yaşam alanları temin edilmektedir.
Fago Sismik İzolasyon’un Vizyonu;
Türkiye’de taban yalıtımlı yapıların yaygınlaştırılmasını sağlayan firma olmak
Hatasız iş yönetim süreci ile sektörün örnek firması olmak 
İleri mühendislik alanında yetişen öğrencilerin eğitimini aldıkları teorik bilgileri hayata geçirmek istedikleri tek adres olmak 

Kahramanmaraş’ta serinlemek isteyen genç canından oldu Kahramanmaraş’ta serinlemek isteyen genç canından oldu

Editör: Haber Editörü