MEB yıllık projelerini raporladı MEB yıllık projelerini raporladı
Türk Tabipleri Birliği ve Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yapılan Asbest Tespit Çalışması Raporu, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Elbistan'da farklı asbest türlerinin varlığını tespit etti. Ancak Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.
Tutdere, asbestin ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu ve alınacak tedbirlerin vatandaşların sağlığını korumak için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle, asbest içeren yapıların incelenmesi, asbestli malzemelerin güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi ve mevcut mevzuatın eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.
CHP Milletvekili, Sağlık Bakanı Koca'ya hitaben TBMM'ye sunduğu önergede, asbestin sağlık risklerini sorgularken, bakanlığın asbestle ilgili aldığı tedbirleri sordu. Ayrıca, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan asbest ölçüm çalışmalarının sonuçlarını ve deprem bölgelerindeki asbest tehlikesine karşı nasıl bir strateji izleneceğini sorguladı.
Asbest, içinde bulunduğu yapıların yıkılması veya hasar görmesi durumunda tehlikeli hale gelebilir ve insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle, asbest içeren yapıların kontrol altında tutulması ve bertaraf edilmesi büyük önem taşır. Mevcut durumda deprem bölgelerindeki asbest tehlikesine karşı alınacak önlemler ve vatandaşların sağlığının korunması için acil adımlar atılması gerekmektedir.
Editör: Haber Editörü