Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ( ASHB ) 25 Şehirde Memur alımı ilanı yayımladı. KPSS siz Memur alımı ilanı ile İşaret Dili Tercüman alımı yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nedir?

Türkoğlu’nda Yuvadan Düşen Kumru Yavrusuna Esnaflar Sahip Çıktı Türkoğlu’nda Yuvadan Düşen Kumru Yavrusuna Esnaflar Sahip Çıktı

Aile ve Sosal Hizmetler Bakanlığı memur alımında adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

image_6744

Başvuru Özel Şartları Nelerdir?

Mezuniyet Şartı: Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak

Yaş Şartı: 65 yaşını bitirmemiş olmak,

Ayrıca adaylardan,

Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

KPSS Şartı Yok! Dil Şartı Var!

İşaret dili tercümanı alımı için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacak. Bu kapsamda adaylardan KPSS yerine, Türk İşaret Dili Yeterlilik sınavından (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olmak şartı aranacak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Aile Bakanlığı Memur alımı başvuruları Ekim ayı içerisinde alınacak. Adaylar başvurularını sadece Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı kariyer adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 03/10/2022 - 21/10/2022