Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin Yerel Seçimler Öncesi Yasa Bekleniyor Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin Yerel Seçimler Öncesi Yasa Bekleniyor

Kampanya Detayları

 • Faiz oranlarının; kredi tutarı, kredi vadesi, risk skoru ve benzeri nedenlerle kişi özelinde değişebildiğini bilmenizi isteriz. Talep ettiğiniz vade ve tutara göre size özel sunduğumuz faiz oranları hakkında Akbank Mobil ve İnternet, Müşteri İletişim Merkezimiz ve şubelerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • Dilerseniz kredinizi işsizlik teminatlı hayat sigortalı, hayat sigortalı veya sigortasız olarak kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kredi faiz oranlarının sigorta tercihine göre değişkenlik gösterdiğini ve prim ile diğer poliçe şartlarının sigorta şirketlerince belirlendiğini bilmenizi isteriz.
 • Dilerseniz kredinizi 3 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz. Erteleme dahil ihtiyaç kredilerinde en uzun vade; 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 aydır. En uzun kredi vadesi, mevzuatta belirlenen sınırlamalar doğrultusunda kişinin varsa mevcut kredilerinin bakiyesi de dikkate alınabileceğinden değişebilmektedir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizinin tamamı tahsil edilir, normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar.
 • Kredi tahsis ücretinin, kredi tutarının binde 5’i kadar olduğunu, bu tutar üzerinden ayrıca %10 oranında BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) alındığını bilmenizi isteriz.
 • Bankamızın uygun olmayan kredi başvurularını geri çevirme, gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi ve belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkına sahip olduğunu hatırlatırız.
 • Şubelerimizden yapılacak kredi başvurusu sırasında sunulması gereken belgeler:

  – Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
  – Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amacıyla istenilen belge
  – Gelir belgesi veya maaş bordrosu (Maaşını bankamızdan alan Akbanklıların getirmesine gerek yoktur.)
  – Özel sektör çalışanları için SGK Hizmet Döküm Belgesi* (Maaşını bankamızdan alan Akbanklıların getirmesine gerek yoktur.)

Tüm detaylar ve başvuru için Akbank resmi sayfasını https://www.akbank.com/tr-tr/kampanyalar/Sayfalar/bayram-kredisi.aspx ziyaret edebilirsiniz.