Sevgili Okurlar, Tarafsız ve bağımsız bir gazeteci olarak, alanlarda iletişim kurduğumuz vatandaşlarla-özellikle gençlerle sohbetimiz sırasında ortaya çıkan siyasi gelişmeleri ve gençlerin düşüncelerini sizlerle paylaşmak istedim.

 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın özellikle Sığınmacılar konusundaki politik çıkışı İç Anadolu’da yankı bulmuş ve amacına ulaşmış gözüküyor.

Dahası da var, Millet İttifakına yönelik, yani altılı masaya hitaben ”Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı gösterin “çıkışında taban bulmuş durumda. Bunu neden söylüyor ve nereden biliyorum: Ümit Özdağ liderliğinde 26 Ağustos 2021 tarihinde kurulan ve kısa sürede Türk halkın gönlüne giren, özellikle milli konularda-hassas noktalarına dokunan Zafer Partisi her geçen gün büyümekte ve önemli bir yol almış görünmektedir. Yeni kurulan bir partinin Liderin politik söylemleri Ülke kamuoyunda dikkat çekici bir algı oluşturmaya yöneldi: “Biz sığınmacı istemiyoruz, ülkede bulunan ve sayıları 13 milyonu bulan sığınmacıları istemiyoruz.”Siyasette tek bir demeçle önemli çıkış yaptı ve Türk halkının özellikle Türk gençlerinin gönlüne girdi. Ümit Özdağ bunu başardı. İşte Özdağ’ın başardığı ve gönüllerine girdiği gençler ondan daha fazla siyasi efor harcamısını bekliyorlar.. Örneğin Sığınmacıların gitmesine yönelik politik duruşunu ve söylemlerini beğeniyorlar ve ondan bazı önemli talepleri var:

-BİRİNCİ TALEP: Ekonomi konularında, Hükümetin yanlış ve yetersiz ekonomi politikalarını eleştirmesi ve kamuoyuna çözüm önerileri sunması.

-İKİNCİ TALEP: Türk Eğitim sistemindeki, aksaklıkların giderilmesine, sağlıklı bir sisteme kavuşturulması hususunda Hükmetti eleştirmesi ve Zafer Partisini bu konudaki düşüncelerini kamuoyu ile sık sık paylaşması.

-ÜÇÜNCÜ TALEP: Milyonları bulan genç işsizliğin,bu sorunlarının çözümüne yönelik Hükümet kanadını eleştirmesi ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşması. –

DÖRDÜNCÜ TALEP: Ataların bedel ödeyerek yurt yaptıkları vatan topraklarının yabancılara satılmasına şiddetle karşı.

 –BEŞİNCİ TALEP: Türkler öz vatanlarında,terörden arındırılmış huzur ve güven içerisinde, üreterek- paylaşarak yaşamak istiyor. Buna yönelik politikalar üretilmesi.

 –ALTINCI TALEP: Tarım ve Hayvancılık konularında, geçmişte olduğu gibi beş-yâda on yıllık kalkınma planının yapılmasına yönelik konularda daha fazla fikir üretilmesi.

-YEDİNCİ TALEP: Altılı masayı oluşturan Liderler üzerinde daha çok etki yaratacak siyaset üretilmesi, örneğin Kamuoyunda talep gören Mansur yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması yönümde geri adım atılmaması.Beklentiler bu yönde.

. SEKİZİNCİ TALEP’DE KENDİLERİNE: Türk gençleri olarak, ülkelerinin geleceği bakımından bu tür cesur ve yürekli siyasetçilere katkı sunulması ve desteklenmesi…