Ticaret Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımladı.
Buna göre, 2024 yılının ilk ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 15 firmaya da yurt içi satış ve teslim belgesi düzenledi.
Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi'ne ulaşmak için –– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi'ne ulaşmak için .
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi'ne ulaşmak için .
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için