Sayın basın mensupları Kahramanmaraş milletvekili Prof.Dr.Sefer AYCAN’IN, “ tarımsal üretimi ve tarımsal verimi artırmalıyız…

BiP’e gelenler kazanmaya devam ediyor BiP’e gelenler kazanmaya devam ediyor

 Sayın Başkan, tarımsal üretimi ve tarımsal verimi artırmalıyız. Bu konuna her arazi mutlaka ekilmeli ve tarımsal verimi artırmalıyız. En önemli faktör gübre kullanımı ve tarlaların sulanmasıdır. Bu konuda çiftçilerimizin talepleri vardır; gübre ve ilaç konusunda desteklemelerin artmasını istemektedirler, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve modern sulama sistemi kurulması için desteklerin artmasını istemektedirler, sulama suyu ücreti konusunda destek beklemektedirler, sulama suyu borçlarının ve elektrik borçlarının hasat sonrası mahsup edilmesi istenmektedir ve elektriklerinin bu dönemde kesilmemesi istenmektedir. Ayrıca, bilimsel tarım ve verimlilik için mutlaka toprak analizi yapılmasına ve bilimsel danışmanlığa ihtiyaç vardır. Bu nedenle Tarım Bakanlığının daha fazla ziraat mühendisi istihdam etmesi, çiftçiye ilaç ve gübre kullanımı konusunda doğru yönlendirmesi yapması faydalı olacaktır.
    Saygılarımla.