Sayın Başkan, bugün 39 sağlık mesleğinde atama bekleyen 770 bin sağlıkçıyı temsilen yurdumuzun farklı yerlerinden sağlık temsilcileri ziyaretimize gelmiştir.

SeafoodExpo Global fuarında Türkiye farkındalık yarattı SeafoodExpo Global fuarında Türkiye farkındalık yarattı


    Sağlık hizmetleri ekip işidir ve ekibin içinde çok farklı, tüm mesleklere ihtiyaç vardır. 39 farklı sağlık mesleğinde atama bekleyen kişi sayısı 770 bindir, bu çok yüksek bir sayıdır. Bu kişilerin genellikle tek başlarına mesleklerini yapma şansları yoktur. Beklentileri hep kamu kuruluşlarında çalışmaktır. Bu nedenle YÖK, insan gücü ihtiyacını ve planlamasını iyi yapmalıdır, kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız ve bu doğrultuda kontenjanları da ona göre belirlemelidir.
    Bu gençler, okullarını bitirmiş ve KPSS sınavına girmiş, yüksek puan almış sağlıkçı gençlerdir. 2020 yılında KPSS'ye girmiş olan gençler, puanlarının yanmamasını ve puanlarının geçerlilik süresi bitmeden yeni bir atama yapılmasını istemektedirler.