Yangın söndürme sektörünün öneminden bahseden İyitioğlu, iş yerlerinde yangın güvenliği konusunda da gerekli önlemlerin alınması gerektiğinden bahsetti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İyitioğlu, “Can ve mal kaybına neden olan yangınlar, önlem alınmasını zorunlu kılan afetler arasında yer alıyor. Yangın güvenlik tedbirlerinde ilk aşama, yangın çıkmasını engellemektir. Bu bağlamda, yangının çıkmasına neden olacak koşullar ortadan kaldırılmalıdır. Bu bağlamda binaların yüzeylerinde yanmaz ya da yanması güç malzemeler kullanılabilir. Bunun yanı sıra yangın unsurlarından kaynaklanan sebepler giderilebilir. Duvar yüzeyinden duman sızmasını önlemek de yangın tedbirleri arasında yer alıyor. Doğru ısıtma sistemlerinin seçilmesi ve ısıtma sistemlerinin güvenli kullanılması da önemli. Bu gibi önlemler, yangının çıkmasını engelleme açısından önemlidir. Fakat bunlara rağmen yangın çıkıyorsa, bu durumda yangın söndürmenin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu noktada, yangın söndürme sektörünün güçlü olmasının çok önemli olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerinde bulundu.

Yangın söndürme sektörüne yönelik açıklamalarda bulunan İyitoğlu, “Yangın söndürme sektörü birçok hususu bünyesinde barındıran ve yangın sırasında gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlayan ekipman ve eğitimi sunan bir sektördür. Bu bağlamda, sektör çerçevesinde hizmet verecek kurumların AR-GE çalışmaları yapması, sistem ve ekipmanların analizini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Atak Yangın Grup olarak bizler, sektördeki deneyimlerimizi her daim ön planda tutmakta ve güvenlik, proje, ekipman ve sistem olmak üzere birçok hususu bir araya getirmekteyiz. Yangın danışmanlık hizmetleri vererek şahıs ve kurumların yangın konusunda bilinçlenmesini sağlamaktayız. Bunun yanı sıra yangın söndürme cihazlarının üretim ve satışını da gerçekleştirmekteyiz. Yangın söndürme sistemleri hakkında kurumların ve şahısların bilgi sahibi olması, yangın gibi bir doğal afet esnasında doğru adım atılmasını sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.

“Geçtiğimiz yıl sektörün ne kadar hayati olduğunu gördük”

2021 yazında Avrupa, ABD, Rusya Meksika, Kanada ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere toplam 43 ülkede yangınlar olmuş ve 500 bin hektara yakın bir alan kül olmuştu. Ülkemizin de içinde olduğu orman yangınlarının ardından gözlerin yangın söndürme sektörüne çevrildiğini ve bu sektörün ne kadar önemli bir sektör olduğunu vurgulayan İyitoğlu “28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayıp 49 şehirde, 299 alana yayılan orman yangınlarında 8 vatandaşımız hayatını kaybederken milyonlarca canlı da kül olmuş binlerce hektar alan kül olmuştu. Böyle bir facianın tekrar yaşanmaması için şimdiden önlemler almalıyız” sözleri ile uyarılarda bulundu.

“Yangın Denilince İlk Düşünülmesi Gereken Can Güvenliğidir”

Yangın ve yangın söndürme sektöründe en önemli hususun can güvenliği olduğunu belirten İsmail Cem İyitoğlu, “Biliyorsunuz yangın esnasında temel olarak ön planda tutulması gereken can güvenliğidir. Bu kapsamda, sektör bazında yapılacak yatırımların ve üretilecek gelişmiş cihazların; yangın esnasında doğru müdahaleyi mümkün kıldığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra şahıs ve kurumların bu konuda gerekli eğitimi alması ve yangın esnasında yapılacakları biliyor olması bir hayli önemli. Doğru müdahale, can güvenliğinin sağlanmasında önemli bir etkendir” sözleriyle can güvenliği adına yapılabilecekler hakkında açıklamada bulundu.

“Yangın Söndürme Sistemlerinde Kalite Çok Önemli”

Yangın söndürme sistemlerinin kaliteli olmasının, bu sistemlerin efektif şekilde kullanılması adına önemli olduğunu ifade eden İsmail Cem İyitoğlu “Kaliteli ürünler adına ilk etapta risk analizlerinin yapılması gerekir. Ayrıca ürünlerin tasarımı ve üretim aşamasında da yatırımcılar gerekli bilgi ve bilince sahip olmak durumundadır. Merdiven altı diye tabir edilen firmaların üretmiş oldukları yangın söndürme sistemleri, pek çok riski de beraberinde getirmektedir. Atak Yangın Grup olarak bizler, bu konuda gerekli farkındalığa sahip olduğumuz için yangın söndürme sistemlerinde kaliteyi önceliyor, sistemli çalışmalarımızla sektörün gelişmesi adına önemli katkılarda bulunuyoruz” sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.