Başkan Mahçiçek; 12 Şubat, hürriyet ve kahramanlığın destanıdır Başkan Mahçiçek; 12 Şubat, hürriyet ve kahramanlığın destanıdır

Hasancıklı Mahallesi'nde Stratejik Arsa Satışı

İhale Tarihi ve Saati

  • Tarih: 17 Ocak 2024

  • Saat: 14:20

  • Yer: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134/A, Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

İhale Usulü

  • İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü İhale" şeklinde düzenlenecek.

Satışa Sunulan Taşınmazın Detayları

  • Muhammen Bedel: 32.161.799,42 TL

  • Muhdesat Bedeli: 20.906.849,42 TL

  • Kapalı Alan: 2000 m² restoran binası bulunmaktadır.

İhale Katılım Şartları

  • İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat bedelini ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir.

Başvuru Bilgileri

  • İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin 17 Ocak 2024 tarihine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir.

Şartname ve Ekler

  • İhale ile ilgili detaylı şartname ve ekler, 500 TL bedelle temin edilebileceği gibi ücretsiz olarak da görülebilir.

Not: Başvuruların belirlenen tarih ve saat sonrasında kabul edilmeyeceğini hatırlatırız. İhaleye katılmayı düşünenler, detaylı bilgileri resmi kaynaklardan kontrol etmelidir.

Editör: Atilla Şakacı