Bakanlık resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, 165 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı aktarıldı. Adayların sonuçlarını https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulayabilecekleri kaydedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 Personel Alımı Resmi Duyurusu
165 (2 Mimar – 6 Mühendis) Sözleşmeli Personel alımı kapsamında 19.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına adaylar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler. 
Yerleştirilen ASİL ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 14.07.2023 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.
NOT: Son 1 yıl içerisinde aynı unvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi fesh edilen veya sözleşmesini tek taraflı fesh eden adayların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.
Atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak [email protected]  adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.
YERLEŞTİRİLEN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
2-Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
3-Nüfus Cüzdanı aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
4- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)
5-Heyet Raporu (Asıl), “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesi yazılmış (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.
6-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
7- 04.07.2023 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)
8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.
9-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)
10-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   
11- 6 adet vesikalık fotoğraf  
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlgililere duyurulur.