Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

07.06.2023 tarih ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan sözleşmeli personel alımına ilişkin KGG01 ilan kodlu Güvenlik Görevlisi için adaylarda aranan nitelikler kısmında belirtilen “A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak A2 sınıfı)’’ şartının sehven yazılmış olması nedeniyle ilandan çıkartılmasına ilişkin düzeltme ile “Etik değerler eğitimi” isminin değiştirilmesine ilişkin düzeltme yapılarak, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunun nitelikleri aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmiştir.

Şehir Genelinde Kuvvetli Yağış Uyarısı! Şehir Genelinde Kuvvetli Yağış Uyarısı!

KGG01

Güvenlik Görevlisi

1  

KPSSP93

10.910,43

- Önlisans Özel güvenlik ve koruma bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla, 3. basamak hastanelerde en az 10 yıl deneyim sahibi olmak. “Demirbaş taşınırların kontrolü, kullanımı ve etik değerler eğitimi” almış olmak.
- İlan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartı taşımak.
7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
Boy 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 13’den az olmaması (Örn. Boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+15=90 ve en az 75- 13=62 kg olmalıdır) gerekmektedir. Bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak güncel tarihli Doktor
imzalı belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir.