DSİ 1.273 personel alımına ilişkin başvuru şartları da açıklandı. Güvenlik görevlisi, mühendis, destek ve büro personel alım detayları haberimizde. Devlet Su İşleri bünyesine 4 farklı kadrodan alım yapacağını açıkladı. Buna göre güvenlikten 30, mühendis kadrosundan 800, büro personeli kadrosundan 221, destek personeli kadrosundan ise 222 personel alımı yapılacak. Yapılan başvurular sonrasında adaylar için sözlü ve yazılı sınav yapılmayacağı belirtildi. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak. 2- İşini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak. 4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak. 5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak. 6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 9- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak