Çağlayancerit Kaymakamlığı personel alacak! İşte detaylar

Çağlayancerit Kaymakamlığı Vefa Projesi kapsamında personel alacağını duyurdu.

Kahramanmaraş 18.05.2021, 14:32 18.05.2021, 14:42 Editör
Çağlayancerit Kaymakamlığı personel alacak! İşte detaylar

Çağlayancerit Kaymakamlığı Vefa Projesi kapsamında 13 kişiyi istihdam edecek. Alınacak personeller kura ile alınacak.

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçe Kaymakamlığı vefa Projesi kapsamın da Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere 13 personel istihdam edecek. Alınacak personel ler Temizlik personeli olarak görev yapacak. Kaymakamlığın çıktığı ilana göre başvuruların 17 – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacağını ve yapılacak kura sonucunda, 25 Mayıs 2021 tarihinde mülakat yapılacağı belirtti. 7 aylık geçici olarak istihdam edilecek personeller için ise 20-40 yaş aralığı. Müracat edecek kişiler Çağlayancerit İlçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No: 97 Çağlayancerit adresine başvuracaklar.

Çağlayancerit İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen; “ Yaşlılarımıza hürmet ömrümüze bereket diyerek yola çıktığımız vefa projesi kapsamında 13 kişi istihdam edilecek. İlçemiz için Hayırlı uğurlu olsun. Başvuru sonrası personel alımı kura yöntemi ile olacak. Müracaat edecek vatandaşlarımız 17-25 Mayıs 20201 tarihleri arasında müracaatlarını yapmalılar. İş imkanına kavuşacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çağlayancerit ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın refahı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

******************

Çağlayancerit İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı ve bu esasların uygulanmasına ilişkin 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 (iki) adet "Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi" unvanlı personel istihdam edilecektir.

1-İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi: Daimi (2 ay deneme süreli) İstenilen işgücü sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 2 (iki) Kişi

2-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3-18 yaşını bitirmiş olmak ve sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 4-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." 7-Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak, 8-Adli sicil kaydı bulunmamak, 9-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, 10-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

B) ÖZEL ŞARTLAR SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1-) 4 yıllık lisans programlarından Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Sosyoloji, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinden mezun olmak 2-) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan (2018-2019) KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak (alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır), 3-) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak, 4-) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, 5-) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak, 6-) Çağlayancerit ilçesinde son başvuru tarihi itibariyle 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz şekilde ikamet ediyor olmak 7-) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak 8-) Seyahat Engeli olmamak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. 9-) Son başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşından gün almamış olmak, 10-) En az 5 yıl süre ile Vakfımızda çalışacağını taahhüt etmek 11-) Adli ve idari soruşturma sonucunda işe başlamasına engel bir durumu bulunmamak

3- BAŞVURU VE MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Adaylar başvurularını https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx adresinden elektronik ortamda 17/06/2020-24/06/2020 tarihleri arasında yapacaklardır. b) Adaylar elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra başvurularının geçerli sayılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 25/06/2020 tarih saat 17:00’a kadar elden teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. c) https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx elektronik adresinde başvuruda bulunup başvurusu kabul edilen adaylar arasından KPSS P3 puan türünden puan sırasına göre alınacak personelin 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Mülakat sınavına çağrılacak adayların isim listesi Çağlayancerit Kaymakamlığı web sitesinde (www.caglayancerit.gov.tr) ilan edilecek olup, ilan tebligat yerine geçecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. d) Mülakat sınavı, oluşturulan komisyon tarafından Çağlayancerit Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, mülakat tarihi ve saati www.caglayancerit.gov.tr adresinde ilan edilecektir. e) Mülakat sonuçları Mülakat Heyetince değerlendirilecek olup, değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip olan ve gerekli şartları taşıyanlarla sözleşme yapılacaktır. f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahibi olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak zorunlu olmayıp tercih sebebidir. g) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

4- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi ve başvuru formu, 2-Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (belgenin aslı görülmesi şartıyla), 3-KPSS Sonuç Belgesi, 4-Nüfus cüzdan fotokopisi, 5-4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi) 6-Adli sicil belgesi. 7-Arazi ve alanda görev yapmasına mani olabilecek derecede sıkıntısı olmadığına dair yazılı beyan (Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporunu işe kabul edilen adaylar sözleşme İmzalamadan önce getireceklerdir.) 8- Yerleşim yeri belgesi ve tarihçeli yerleşim bilgileri belgesi 9- Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgelerinin fotokopisi 10- Erkek adaylar için Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, 11-Bilgisayar işletmenliği sertifikası, 12- İlave olarak getirilebilen diğer sertifika belgeleri olup; Belgelerin asılları Vakıf tarafından görüldükten sonra onaylanabilecektir. 12- İşe kabul edilen adaylardan Vakfımızda en az 5 yıl çalışmayı taahhüt edeceğine dair taahhütname. 13-Varsa sürücü belgesi fotokopisi

5- ÇAĞLAYANCERİT SYDV İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES :Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi Kaymakamlık Binası 1. Kat Çağlayancerit/Kahramanmaraş Telefon : 0344 351 29 78 6-

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Başvuru sonucunda işe kabul edilen adayların listesi Çağlayancerit Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.caglayancerit.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe kabul edilen adayların sonuçlarının İlan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 7- DİĞER HUSUSLAR  Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.  Sözleşmesi imzalanan yeni personelin gerçek dışı beyanda bulunan ya da alım koşulları taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmesi fesih edilir.  Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilecektir.Yorumlar (0)
banner82
banner62
Günün Anketi Tümü
Kahramanmaraş’taki 18 katlı bina, Yıkılmalı Mı? Yıkılmamalı Mı?
Kahramanmaraş’taki 18 katlı bina, Yıkılmalı Mı? Yıkılmamalı Mı?
Namaz Vakti 20 Haziran 2021
İmsak 03:16
Güneş 05:04
Öğle 12:39
İkindi 16:31
Akşam 20:03
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü
banner69
banner113
banner133