Bu teklif, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 11 şehirde yargı süreçlerinin gecikmeksizin işlemesini sağlamak için gereken mevzuat değişikliklerini ve bölgede ihtiyaç duyulan hakim, savcı ve personel desteğini içeriyor.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi

Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı olarak "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni hazırladıklarını belirtti. Bu teklif, deprem bölgesindeki adalet süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Depremde hasar gören illerde yapılan incelemeler, uygulayıcılarla gerçekleştirilen istişareler ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen bilgiler, bu kanun teklifini oluşturuyor. Kanun teklifi, deprem bölgesindeki idari davaların daha hızlı sonuçlandırılmasını amaçlıyor.

İdari Yargılama Süreçlerinde Önemli Değişiklikler

Kanun teklifi, idare mahkemelerinde görülen hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere, hasar tespit raporlarına dayalı tesis edilen yıkım, güçlendirme, abonelik iptali ve tahliye gibi idari işlemlere karşı açılan iptal davaları için geçici bir yargılama usulünün ihdas edilmesini içeriyor. Bu usul, idari yargılamanın hızlanmasına katkı sağlıyor.

Adalet Bakanı Tunç, düzenleme kapsamında idari yargılamada 30 gün olan idarenin savunma verme süresinin 15 güne indirildiğini açıkladı. Ayrıca, bu düzenleme ile duruşma yapılmasının hakimin takdirine bırakıldığı ve idari yargılamada yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilen kabul veya ret kararlarına itiraz edilemeyeceği ifade ediliyor.

Süreçlerin Hızlanması İçin Önemli Adımlar

Çevreye atılan et ve kemikler halk sağlığını tehdit ediyor Çevreye atılan et ve kemikler halk sağlığını tehdit ediyor

Bakan Tunç, deprem bölgesinde bilirkişi seçiminin kolaylaştırılması ve bilirkişi görevlendirmesinin hızlanması için yeni düzenlemelerin getirildiğini vurguladı. Bu düzenlemelerle depremlerle bağlantılı iş, dava, soruşturma ve kovuşturmalarda sürecin hızlanması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgelerinde yargı süreçlerinin gecikmeksizin işlemesini sağlamak için yapılan bu kanun teklifi, mevcut mevzuatı güçlendirmeyi hedefliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu önemli adımların depremzedelerin yaşadığı sorunları çözmede büyük bir ilerleme sağlayacağını belirtti.

Editör: Haber Editörü