Kahramanmaraş’ta kişi başına düşen otomobil sayısı açıklandı Kahramanmaraş’ta kişi başına düşen otomobil sayısı açıklandı

Alımlar, sayaç okuma personeli ve beden işçisi kadrolarında yapılacak olup başvuru şartlarını taşıyan adayların 18 Ocak 2023 / 22 Ocak 2023 tarihleri arasında online başvuru yapmaları gerekiyor. “KASKİ A.Ş. bünyesinde geçici işçi olarak (5 ay 29 gün) çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.” A) Aranan Şartlar 1) 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak. 2) Son müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak. 3) Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek. B) İstenilen Belgeler 1) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bağlı Kuruluşlar, Belediyeler ve Belediye Şirketlerinde Kanalizasyon ve İçme Suyu işlerinde son iki yıl içerisinde en az 3 (Üç) ay çalıştığına dair onaylı belge. 2) Sabıka Kayıt belgesi. 3) Diploma veya mezuniyet belgesi. C) Müracaat Başvuru şartlarını taşıyan adayların 18 Ocak 2023 / 22 Ocak 2023 tarihleri arasında https://www.maraskaski.gov.tr/ web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir. D) Değerlendirme 1) 1 numaralı ünvan için müracaat eden adaylardan alınacak sayının 5 katı kadar aday, diploma notu esas alınarak mülakata çağrılacaktır. Diploma notunda, en son mezun olduğu okul diploması esas alınır. 2) Mülakata çağrılan adaylar SGK hizmet dökümünü komisyona ibraz edeceklerdir.