Verilen Ruhsat Bilgileri

Petrol arama ruhsatı, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş, Kilis'te yer alan toplam 18 saha için geçerli olacak.

Kamulaştırma Kararları

TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ, ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında ise kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

Bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden almalar Bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden almalar

Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji sektöründeki yerli kaynaklarını artırma ve enerji arz güvenliğini sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. TPAO'nun elde ettiği ruhsatlar, ülkenin petrol ve doğal gaz rezervlerini keşfetme ve işletme çabalarını destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Editör: Atilla Şakacı