Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle jandarma sorumluluk alanlarının belirlenmesinde son onay yetkisi değişti. Onay yetkisi mülki amirden alınarak İçişleri Bakanı'na verildi.

İl ve ilçelerde jandarmanın sorumluluk alanlarını belirleyen komisyonda alınan kararları onaylayan mülki amirlerin yerine artık bu onay İçişleri Bakanı'ndan alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan değişikliğe göre, komisyon tarafından alınan kararların yürürlüğe girmesi önceki düzenlemeye göre il ve ilçelerde jandarmanın sorumluluk alanlarını belirleyen komisyonda alınan kararlar, bölgedeki mülki amirin onayına bağlıyken yeni düzenleme ile bu onay merci olarak artık İçişleri Bakanı belirlendi.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE NASILDI?

İl ve ilçelerdeki jandarma ve polis sorumluluk alanlarının sınırları ilçelerde kaymakam, illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirleniyordu. Komisyon, vali veya kaymakamın çağrısı üzerine toplanıyordu.

Pençe-kilit harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu! Pençe-kilit harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu!

Büyükşehir, il veya ilçe belediyesi kurulması, kaldırılması ya da kentleşme veya diğer sebeplerle sınırlarda değişiklik olması halinde ise değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde sorumluluk alanları yeniden düzenleniyor.

YÜRÜTME MERCİİ 'CUMHURBAŞKANI' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca daha önce Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin yürütme mercii Bakanlar Kurulu iken yapılan değişiklikle bu merci olarak Cumhurbaşkanı belirlendi.