KOOP-DES başvuruları sürüyor KOOP-DES başvuruları sürüyor
Projenin Detayları
  • RRDC projesi, depremden etkilenen 11 ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınmasını destekleyecek.
  • İşletme ve kurumlar, hibe, çalışma alanı, eğitim, işbirliği ve uygun finansmana erişim gibi konularda RRDC projesi tarafından desteklenecek.
  • Proje kapsamında Adana ve Gaziantep'teki merkezler aracılığıyla deprem bölgesindeki küçük işletmelerin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve desteklenmesi sağlanacak.
Enerjisa Enerji'nin Rolü
  • Enerjisa Enerji, temmuz ayında başlattığı "Daha İyi Bir Gelecek" platformu aracılığıyla Türkiye'nin ekonomik verimliliğine yönelik çözümler üretiyor.
  • "Daha İyi Bir Gelecek" platformunun desteklediği projenin ekonomik kalkınma ayağını üstlenecek olan Enerjisa Enerji, proje kapsamındaki çalışmalara fon ve destek sağlayacak.
  • Enerjisa Enerji, bölgede istihdamın ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasını hedefliyor.
Açıklamalar
  • Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, RRDC projesinin tek özel sektör destekçisi olarak projede yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu merkezler sayesinde işletmelere destek olunarak tekrar ekonomiye katılımları sağlanacak ve istihdama da önemli bir katkı sunulmuş olacak." dedi.
  • UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, RRDC projesi aracılığıyla deprem bölgesine yönelik desteklerin daha da yaygınlaşmasını umduklarını belirterek, "Bu açık bir platform. İlgilenen özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılabileceği bir platform." ifadelerini kullandı.
Projenin amacı, depremden etkilenen bölgelerdeki küçük işletmelerin desteklenmesi ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesidir. Enerjisa Enerji'nin bu projeye sağlayacağı destek, bölgedeki yeniden yapılanma çabalarına önemli bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Editör: Atilla Şakacı