Altın alacaklar dikkat! Bu son fırsat olabilir… Altın alacaklar dikkat! Bu son fırsat olabilir…

Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "torba kanun" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Bakanlığın borçlanma yetkisi 293 milyar liradan, 493 milyar liraya yükselecek. Geçmiş dönem borçlara yapılandırma BOTAŞ'ın borçları, Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek. TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara yapılandırma imkanı getirilecek. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Devlet Demiryollarına ait limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek. Toplu sözleşme desteği ve ikramiye 1 Ocak 2013'ten önce, Türkiye'de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Kanunla son olarak, sendikalara üye olan kamu çalışanlarına toplu sözleşme desteği ve ikramiyesi ödenecek.