Gelir İdaresi Başkanlığı, kağıt ortamında düzenlenen fatura, defter ve irsaliye gibi birçok evrağın elektronik olarak düzenlenmesi için başlattığı dijital dönüşüm sürecine yeni mükellefleri dahil etme kararı aldı. 2019 yılında yapılan bir düzenlemeyle, 2020 yılından itibaren e-Belge uygulamalarına geçilmesi hedeflenmişti.
Bu süreç, sektörlere ve mükellef gruplarına göre brüt satış hasılatlarına dayanarak uygulanıyor. Kağıt fatura, arşiv fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu ve defter gibi pek çok evrakta e-Belge kullanımı zorunlu hale getiriliyor.
E-Belge Uygulamaları Hangi Sektörleri Kapsıyor?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan işletmeler, sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan komisyoncular ve tüccarlar, aracı hizmet sağlayıcıları, internet üzerinde ilan yayınlayanlar, internet reklamcılığı hizmet aracıları, yolcu taşımacılığı yapanlar, içecek üreticileri ve sinema işletmecileri gibi birçok sektör, bu uygulamaların kapsamına dahil edildi.
Yeni Mükellef Grupları da E-Fatura Kullanmak Zorunda
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son düzenlemesiyle, yeni mükellef gruplarının da e-Fatura kullanımına geçmesi sağlanacak. 2022 yılı için brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, sektör ayrımı olmaksızın e-Fatura kullanımına bugünden itibaren geçmek zorunda olacak.
Kendi siteleri veya internet satış platformları üzerinden mal veya hizmet satışı gerçekleştiren ve 2022 yılı brüt satış hasılatı 500 bin lira ve üzeri olan mükellefler de bu zorunluluğa dahil edilecek.
Gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşaat, imalat, alım-satım veya kiralama işlemleriyle uğraşanlar ve bu işlemlere aracılık eden mükelleflerden, 2022 yılı brüt satış hasılatı 500 bin lira ve üzeri olanlar da 1 Temmuz’dan sonra e-Fatura veya e-Arşiv Fatura kullanmak zorunda kalacak.
Kağıt Fatura Kullananlara Cezai İşlem Uygulanacak
Bu kapsamdaki mükellefler, 1 Ocak 2024 itibarıyla e-Defter uygulamasına geçiş yapacaklar. e-Arşiv Fatura düzenlenmemesi, gerçek meblağdan farklı meblağların belirtilmesi, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken e-Arşiv Fatura’nın kağıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi durumunda, her bir belge için 2023 yılı için 2.200 liradan az olmamak üzere belgedeki meblağın veya meblağ farkının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bir takvim yılı içinde her belge türü için uygulanacak toplam ceza miktarı 1 milyon 100 bin lira olacak.
E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
2022 yılı cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan mükellefler de sektör ayrımı olmaksızın 1 Temmuz itibarıyla e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olacaklar.
Ayrıca, e-Fatura uygulaması, belirlenen standartlara uygun olarak mesajların taraflar arasında güvenli bir şekilde iletilmesini, faturanın elektronik ortamda oluşturulmasını, iletilmesini, muhafaza edilmesini, ibrazını ve raporlamasını kapsayan bir sistemdir.