Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen ve İŞKUR’a bildirilen kişiler, sosyal güvenceli bir işe yerleştirildiklerinde nakdi yardımlardan faydalanma hakkına sahip olacak. İŞKUR tarafından iş görüşmelerine yönlendirilen ve sosyal güvenceli bir işe başlayanlar, 60 gün içerisinde bu yardımlardan yararlanabilecekler.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi bulunan sosyal yardım alıcıları, belirtilen süre içinde bu yardımlardan faydalanabilecekler. Nakdi yardım miktarı, brüt asgari ücretin 1/3’üne denk gelen bir tutardır ve yıllık olarak bir kez kullanılabilmektedir. Örneğin, 2023 yılı için bu tutar 3.336 TL olarak belirlenmiştir.

Kamu Bankalarından Otomobil Alacaklara Destek! Kamu Bankalarından Otomobil Alacaklara Destek!

Bu yardımların miktarı ve dağıtımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

İşe Başlama Yardımıyla ilgili daha fazla detay için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nın resmi internet sitesini https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/ ziyaret edebilirsiniz.