Orman yangınlarına karşı 'suç' ve 'ceza'lar...! Orman yangınlarına karşı 'suç' ve 'ceza'lar...!
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Kapsamında Özel Destek
Depremlerin yol açtığı zararları en aza indirgemek ve depremzedelere yardım etmek amacıyla alınan önemli bir karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte söz konusu kararın detayları:
Hibe ve Kredi Desteği 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kredi ve konut yardımından yararlananlar, bu karar uyarınca hibe ve kredi alamayacaklar.
Konut ve İş Yeri İçin Hibe ve Kredi Karar çerçevesinde, maliklere bir konut ve bir iş yeri için hibe, en fazla üç bağımsız bölüm için ise kredi verilecektir. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi talep edilebilecektir.
Yapı Denetimi ve Benzeri İşler için Hibe İnşaat yapımı amacıyla verilecek hibenin yanı sıra, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu, harita hazırlanması gibi işler için de hak sahiplerine hibe verilecektir.
Hasarlı Yapılara Hibe ve Kredi Orta ve üzeri hasarlı olarak belirlenen yapılara hibe ve yapım kredisi sağlanacaktır.
Hisseli Taşınmazlara Destek Hisseli taşınmazlar veya müşterek mülkiyet durumunda, sadece bir konut veya iş yeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecektir.
Mirastan Gelen Haklar Bir kişinin ölümü durumunda, mirasçılar arasında birden fazla kişi varsa, haklar mirasçılara geçecektir.
Tapu Kaydı Yeni projelerle ilgili tüm iş ve işlemler, tapuda kayıtlı son malik adına yürütülebilecektir.
Üçüncü Şahısların Hakları Hasar gören taşınmazları afetten sonra satın alan üçüncü kişiler de hak sahibi olarak kabul edilecektir.
Bu karar, depremlerden etkilenenlere destek sağlamak amacıyla alınan önemli bir adımı temsil ediyor ve bu süreçte depremzedelerin ihtiyaçlarına yanıt vermek için çeşitli hibe ve kredi seçeneklerini içermektedir.
Editör: Haber Editörü