Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
Depremin Sosyal ve Ekonomik Sonuçları
Depremler, sadece fiziksel yıkıma neden olmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurur. Gaziantep Sanayi Odası tarafından BM Uluslararası Göç Örgütü ile hazırlanan Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması, depremin bölgedeki etkilerini ortaya koydu. İşte bu rapordan çıkan bazı önemli sonuçlar:
Barınma Sorunu Devam Ediyor
Gaziantep'te deprem sonrasında yaklaşık 1 milyon kişi evlerine giremedi. Ayrıca, Gaziantep-Kahramanmaraş içme su tesislerinde ciddi hasarlar meydana geldi. Bu nedenle şehirdeki nüfusun büyük bir kısmı göç etmek zorunda kaldı ve barınma sorunu hala devam etmektedir.
İşletmelerde Zararlar ve İş Gücü Kaybı
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde zararlar ve iş gücü kaybı yaşandı. Ayrıca, göçler ve makine/teçhizat arızaları nedeniyle üretim kapasitesi düştü ve sanayi bölgesinde üretim kaybı yaşandı.
Hatay'da Büyük Sorunlar
Hatay'da yer alan üretici işletmelerin yüzde 58'inde ağır ve orta hasar meydana geldi. Yaklaşık 700 bin kişi Hatay'dan ayrıldı. Ayrıca, 71.959 öğrenci Hatay'dan kaydını aldırarak başka bir şehre nakledildi.
Kahramanmaraş'taki Yıkım
Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden oldu. Kahramanmaraş-Elbistan'da hasarlı yer oranı yüzde 57, Pazarcık'ta yüzde 66 olarak tespit edildi.
İşletmelerde Faaliyetlerin Durması
Kahramanmaraş ilindeki sanayi tesislerinde meydana gelen hasarlar, üretim kaybına ve işgücü piyasasında ciddi bir etkiye neden oldu. Birçok işletme faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.
Doğalgaz Hasarı ve İstihdam Kaybı
Kamuya ait altyapılarda 30 Milyon TL'lik, özel sektöre ait enerji altyapılarında ise 571.5 Milyon TL'lik doğalgaz hasarı meydana geldi. Ayrıca, istihdamda da ciddi kayıplar yaşandı ve özellikle Hatay ilinde istihdamın olumsuz etkilendiği görüldü.
Depremler sadece fiziksel yıkıma yol açmakla kalmaz, aynı zamanda toplumların sosyal ve ekonomik yapısını da derinden etkiler. Bu nedenle deprem sonrası kurtarma ve yeniden inşa süreçlerinin iyi planlanması ve yönetilmesi büyük önem taşır.
Editör: Haber Editörü