SAN FRANCISCO - 27 Nisan 2022 -- AppsFlyer bugün en yeni raporu ATT – One Year On'u yayınladı. Bu rapor, uygulamaya konulmasından bir yıl sonra Apple'ın App Tracking Transparency (Uygulama İzleme Şeffaflığı - ATT) çerçevesinin mobil pazarlama ölçümü, bütçesi ve tüketici harcaması geliri üzerinde yarattığı etkiye ilişkin ayrıntılı bir incelemeyi içeriyor.

ATT'nin uygulamaya konulmasından ve yaygın bir şekilde benimsenmesinden bu yana geçen bir yılda, uygulamaların %80'i ATT istemini uyguladı (istemi kullanıcılarına gösterdi). Ayrıca istemin gösterildiği Türk tüketicilerinin katılım oranı, oyun dışı uygulamalarda %40'a, oyun uygulamalarında ise %41'e ulaştı.  Bu, %46 olan global oranın biraz altında. İstemin kullanıcı deneyimi için teşkil ettiği risk başlangıçta mobil pazarlamacıları endişelendirse de geçen bir yılda istemi göstermenin doğurduğu faydaların, kullanıcı deneyimi endişesi nedeniyle istemi göstermemenin faydalarından çok daha ağır bastığı son derece açık.

ATT sayesinde uygulamaya konulan yeni veri gizliliği standartlarının sonucu olarak, izlenilen yol, artık veriye dayalı iş birliği ve gizliliğe uygun içgörülerle işletmelerin büyümesine yardımcı olmaktan geçiyor.

İstanbul Sözleşmesi 28 Nisan’da Görüşülecek İstanbul Sözleşmesi 28 Nisan’da Görüşülecek

AppsFlyer, ATT – One Year On raporunda gizliliğin mobil pazarlama üzerindeki etkilerini gösteren küresel trendleri sıraladı. Bu trendler, şunları içeriyor:

●     Organik Olmayan Yüklemeler iOS'ta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7 oranında artarken, Android'de ise aynı dönemde 4 kat daha hızlı bir artışa ulaşıldı. SKAdNetwork'ün benimsenmesi, ölçümlemedeki inovasyon ve pazarlamacıların iOS kampanyalarını ölçümleme yeteneklerine daha fazla güven duyması sayesinde iOS'ta organik olmayan yüklemeleri ölçümleme yeteneği geçtiğimiz altı ayda büyük ölçüde iyileşti. iOS'taki Organik Olmayan Yüklemeler başlangıçtaki düşüşe rağmen toparlanarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla (2022'nin 1. çeyreği ve 2021'in birinci çeyreği) %7 oranında arttı fakat, asıl galip aynı dönemde %28 oranında artış gösteren Android'deki yüklemeler oldu.

●     2021'in 3. çeyreğindeki ilk düşüşün ardından, iOS bütçeleri medya maliyetindeki yükseliş nedeniyle geçtiğimiz altı ayda %65 arttı. Bununla birlikte, bütçe geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 daha düşük kaldı.

●     iOS'ta Yükleme Başına Maliyette, 2021'in 1. ve 3. çeyreği arasındaki %58'lik bir yükselişin ardından, 2021'in 4. çeyreğinden 2022'nin 1. çeyreğine kadar yalnızca %3 oranında bir düşüş gerçekleşti. 2021'deki ilk yükseliş, iOS'ta medya fiyatlarındaki büyük artışın sonucu idi ve daha düşük seviyede ölçülen organik olmayan yüklemelere rağmen, bütçeleri yukarı çekti.  Yükleme başına maliyet 2021'in 3. ve 4. çeyreğinde sırasıyla %15 ve %20 oranında artarken, 2022'nin 1. çeyreğinde yükleme başına maliyet istikrar kazandı. Bu durum, medya kaynaklarının dönüşüm modelleme yeteneklerini, SKAdNetwork'ten sınırlı yükleme sonrası veriyle etkiyi daha iyi öngörebilecek şekilde geliştirdiğini gösteriyor.

●     ATT'nin ilk başlatmada ve iki saat sonrasındaki gösterimleri arasında IDFA (Reklamverenler İçin Tanımlayıcı) oranında ortalama %30 düşüş gözlemlendi. ATT isteminin ne zaman gösterileceğini uygulamalar kontrol ediyor ve bunun kabul oranları üzerinde önemli bir etkisi olabilir. AppsFlyer verileri açıkça gösteriyor ki kullanıcıların uygulamayı ilk başlattığında gösterilen bildirime onay verme olasılığı, ilk başlatma sonrasında gösterilen diğer uygulama içi bildirimlere göre çok daha yüksek.

●     Gelişmiş piyasalarda kullanıcılar veri gizliliği konusunda daha hassas olduğu için, gelişmekte olan ülkelerdeki onay seviyesi %30 daha yüksek. Veri gizliliğine ve güvenliğine ilişkin hassaslık ve farkındalık, gelişmiş piyasalarda önemli ölçüde daha yüksek fakat, Fransa bunun bir istisnasını teşkil ediyor.  Fransa'da hem oyun uygulamaları hem de oyun dışı uygulamalardaki onay oranı, diğer Batı Avrupa ülkelerindekinden %35 daha yüksek.