Staj ve Çıraklık Mağdurlarının Gözü Ekim Ayında! Staj ve Çıraklık Mağdurlarının Gözü Ekim Ayında!
Kimler Birinci Derece Memur Olarak Nitelendiriliyor?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’a göre, 3600 ek göstergeden yararlanmak isteyenlerin en az 2 yıl üniversite mezunu olmaları gerekmektedir. Bu durum, 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanabileceği anlamına gelir. Üniversite mezunu olanlar 10. derece 2. kademedeki pozisyonlardan başlayarak birinci dereceye kadar yükselebilmektedir. Ancak 4 yıllık üniversite mezunları daha avantajlıdır, çünkü 9. derece 1. kademedeki pozisyonlardan başlayarak birinci dereceye yükselebilirler.
Eğitim Durumu ve Çalışılan Kurum Memuriyet Derecelerini Etkiliyor
Memuriyet dereceleri, birkaç faktörün etkisi altında şekillenmektedir. İsa Karakaş’a göre, memurun çalıştığı kurumun sınıfı ve özellikle eğitim durumu, birinci dereceye yükselmede belirleyici rol oynamaktadır. Üniversite mezunları, gerekli hizmet yılını doldurdukları takdirde otomatik olarak birinci dereceye atanabilirler.
3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ve Emeklilikte Kazanımlar
Bu düzenleme, kamu görevlileri için özellikle emeklilik döneminde önemli kazanımlar sağlamayı amaçlamaktadır. Uygulama ile birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması sağlanarak, emeklilikte daha iyi bir maaş ve sosyal güvenlik imkanları sunulması bekleniyor.