Başkan Kaçamaz Maraş’ına sahip çık platformu toplantısında yaptığı konuşmada şehirdeki belirsizliğe dikkat çekti. Şehrin büyük bir felaket atlattığına vurgu yapan Kaçamaz şöyle konuştu; “Kentimiz çok büyük bir felaket atlattı. Yaralarımız hala çok taze, çok derin. Plansız şehirleşmenin kentimizi nasıl bir felakete sürüklediğini, kent planlamasının insan hayatı için ne denli önemli olduğunu hep birlikte öğrenmiş olduk.  Yaşadığımız felaketten büyük dersler çıkarmak zorundayız. Önceden yapılan hataları tekrarlamadan, şehrimizin yeniden imar edilmesi gerekmektedir. Yaşamış olduğumuz 6 Şubat deprem felaketleri sonrasında kentimizin ayağa kaldırılması, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için kritik kararlar alınırken şehrin teknik insanları olan mimar ve mühendislerin sürece dahil edilmesi, alınacak kararların teknik zeminden uzaklaşmadan alınması gerekmektedir. 

"PLANLAMANIN TEK ELDEN YAPILMASI GEREKİR"
Yıkımın en fazla olduğu kent merkezinin geniş ölçekli bir planlama ile tek elden yapılması gerekmektedir. Bu bölgede imar planlamasının bir an özce hayata geçirilmesi hayati önem taşımaktadır. Şehir merkezinde yerinde dönüşüm ve hak sahipliliği mevzularının yeni imar düzenlemesinin önüne geçmemesi şehrimizin bundan sonraki yüz yılı için hayati önem taşımaktadır. Özellikle ulaşım aksının yeniden ve detaylı düşünülmesi gerekmektedir. Kahramanmaraş’ın ulaşım odaklı bir imar planına ihtiyacı vardır. Raylı sistemin yeni imar planına entegre edilmesi gerekmektedir.  Bu süreçte Mimarlar odası olarak birçok cevaplanmayan sorumuz oluşmuştur. Bu soruların açığa kavuşturulmasını, evinden memleketinden olmuş hemşerilerimizin aylardır mücadele ettiği belirsizliklerin giderilmesini talep ediyoruz.

Öğretmenler mazerete bağlı yer değiştirebilecek Öğretmenler mazerete bağlı yer değiştirebilecek
  1. Kentin yeniden inşasına kentteki tehlikeler (dere yatakları, yeni oluşan faylar, zemin sıvılaşması olan bölgeler vb.) göz önüne alınarak oluşturulacak yeni bir imar planı ışığında devam edilecek mi? Yoksa yerinde dönüşüm odaklı, yıkılan binaların yeni kat yükseklikleri ile ayağa kaldırılması bir yeniden inşa yöntemi olarak kabul mü edilecek? 
  2. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ile alakalı süreç nasıl olacak? Bu konudaki asgari koşulların olduğu yeni bir yönetmelik çıkacak mı?
  3. Güçlendirme projelerinin ruhsat ve denetim mekanizması nasıl olacak? Vatandaşa halihazırda güçlendirme işi yaptığını söyleyen firmalar hangi koşullara uygun güçlendirme projesi hazırlayabiliyorlar? Eğer bu firmalar bir denetime tabi değilse, depremde hasar almış konut neden denetimsiz güçlendirme uygulamalarına maruz kalıyorlar?
  4. Sağlam bölgelerde yer alan natamam inşaatlara ne zaman başlama izni verilecek? Açıklanan yeni kat yükseklikleri referans alındığında natamam inşaatlar için nasıl bir ruhsat süreci izlenecek?
  5. Belediyelerin imar birimleri uzun bir süredir çalışmıyor. Ruhsat süreci başladığında oluşacak yığılma için nasıl bir çözüm düşünülüyor?
  6. Hak sahipliği konusunda uygulanacak usul ve işlemler ile alakalı detaylı bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç vardır. “

Editör: Haber Editörü